Album "montaz denneho svietenia" (jagus1982)





montaz denneho svietenia

v najblissich dnoch idem montovat denne svietenie foto pridam postupne,snad niekomu pomoze

Fotky