Fórum - Téma


závada P0351


Fórum Zafira A závada P0351

Manuály  |  Inzerce  |  Model Opel Zafira A  |  Naše vozidla2015-07-09 13:24:40

Ahoj, nevíte někdo co znamená závada P0351 na Zafiře 1,8i 85kW, r.v.1999, kód motoru X18XE1.

Děkuji.

2015-07-09 14:10:26

diver: Že by chyba jedné z cívek (první válec?) zapalovacího modulu...?

2015-07-09 15:36:14

colommbo: nee, modul jsem zkusil jinej, ale stále stejné....

2015-07-09 15:40:59

diver: A jak se motor chová...?

2015-07-09 15:45:20

colommbo: jde tak na 3 a půl válce....

2015-07-09 16:21:30

colommbo: jo a nevím jestli to má souvislost, ale když se vyskytla tahle závada, tak se vymazal stav celkových ujetých km, jsou tam jen čárky.....

Kopejda  
Michal Kopecký
2015-07-09 16:33:51

diver: Podrobnosti chyby OBD Kód pro P0351 - Zapalovací cívka - Primární / Sekundární okruh

Co to znamená?

OBD Kód P0351 poukazuje na COP (cívka na svíčce), systém zapalování, co se používá na většině moderních motorů. Jsou zde jednotlivé cívky pro každý válec, který je řízen ECU (řídící jednotka motoru). To eliminuje potřebu vysokonapěťového vodiče svíčky tím, že cívky navazují přímo na zapalovací svíčky. Dva vodiče jsou připojeny ke každé cívce. Jedním z nich je přiváděno bateriové napětí obvykle od rozvodného elektrického centra. Druhý drát je budicí obvod cívky z ECU. ECU střídavě ukostřuje tento obvod pro aktivaci nebo deaktivaci cívky. Obvod řízení cívky je monitorována ECU na případné poruchy. Pokud je rozpojený nebo zkratovaný je detekována chyba v obvodu ovládání pro cívku číslo 1, může být uložen kód P0351. V závislosti na typu vozidla může ECU také vypnout vstřikovače paliva pro příslušný válec.

Projevy: Selhání zapalování motoru na válci číslo 1, rozsvícení kontrolky emisí MIL, může i blikat.

Příčina: Zkrat napětí nebo na kostru na COP obvodu řízení cívky. Rozpojený okruh COP řízení cívky, zkrat na cívce nebo rozbitý konektor, vadná cívka, vadná ECU.

Možná řešení: Vynechávání zapalování je trvalé? Pokud ne, jde pravděpodobně o přerušovanou závadu. Zkuste zkontrolovat vedení na cívku číslo 1 zataháním či kroucením kabeláže po celé délce od konektoru cívek až ke konektoru ECU. Pokud manipulace zapojení způsobí vynechávání zapalování, opravte problém zapojení. Zkontrolujte vadné spojení na konektoru cívky. Ověřte, zda svazek není sevřený nebo odíraný o součásti motoru. Opravte v případě potřeby. Jestliže motor v současné době vynechává zapalování, vypněte motor a odpojte konektor cívky číslo 1. Poté startujte motor a kontrolujte, zda je přítomen řídící signál pro danou cívku. Použijte voltmetr v AC Hertz rozsahu, a zjistěte přítomnost frekvence mezi 5 a 20 Hz na kontaktech pro danou cívku, změřením se potvrdí správná funkčnost ECU. Pokud je signál frekvence, pak vyměňte zapalovací cívku. Pokud nezměříte žádný frekvenční signál z ECU na okruhu řízení zapalovací cívky (nebo není viditelný vzor na rozsahu, pokud máte jen jeden), pak nechte cívku odpojenou a zkontrolujte stejnosměrné napětí budícího obvodu na konektoru zapalovací cívky. Pokud změříte nějaké napětí menší než bateriové tomto drátu pak jde o svod napětí na kostru. Najděte zkrat a opravte ho. Pokud nejde měřit napětí na obvodu řízení cívky, pak vypněte zapalování. Odpojte konektor ECU a zkontrolujte kontinuitu řízení mezi ECU a cívkou. Pokud není kontinuita, opravte přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu. Je-li přítomna kontinuita, pak zkontrolujte, zda je odpor mezi kostrou a konektorem zapalovací cívky. Tam by měl být nekonečný odpor. Pokud tam není, opravte zkrat na kostru v řídícím okruhu cívky. POZNÁMKA: Je-li budící napětí zapalovací cívky na vodiči ale není rozpojen nebo ve zkratu k napětí nebo ukostření a není tam žádný spouštěcí signál do cívky, pak je podezření na chybnou jednotku ECU. Také mějte na paměti, že pokud je na vině ECU, může být problém s elektroinstalací, která způsobila selhání ECU. Je dobré udělat výše uvedenou kontrolu po výměně ECU, aby se ověřilo, že se nebude opakovat poškození nové ECU. Pokud zjistíte, že motor nevynechává v zapalování, cívka je správně spuštěna, ale P0351 je neustále přítomna, je zde možnost závady monitorovacího systému cívky ECU.

2015-07-09 19:08:40

kopejda: tak svazek jsem rozbalil až po ŘJ a není vidět žádné poškození a ani po proměření, nejsou přerušené......


Odpovědět