Fórum - Téma


převod,polopřevod,zánik auta..!!!


Fórum Pokec všeobecný převod,polopřevod,zánik auta..!!!
qpc
petr
2015-02-15 11:25:53

Desítkám tisíc českých řidičů od července hrozí, že jejich auta budou vyřazena z registru vozidel a přijdou o povinné ručení, přestože ho platí. Po nehodě tak mohou být od motoristů vymáhány až miliónové škody.

Jedná se o auta mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. polopřevodu, neboť majitelé auto na sebe při koupi zcela nepřepsali. Polopřevody ale byly k 1. lednu zrušeny. Ze zákona vyplývá, že vlastníci aut jsou povinni na registru nejpozději do letošního 30. června převod zcela dokončit. Nesplnění má už kromě pokut fatální důsledky. Většina lidí to však neví.

„Po 1. červenci 2015 všechna vozidla, která nebudou mít ve velkém technickém průkazu zapsaného aktuálního vlastníka, budou ze zákona považována za zaniklá. Se zánikem vozidla je spojen i zánik pojištění. O zániku vozidla se jeho vlastník může dozvědět až při silniční kontrole nebo při dopravní nehodě, kterou způsobí,“ řekl Právu Aleš Povr z České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Vozidla zaniklá navrátit do provozu nelze

„Nebude-li do konce června podána žádost nebo nebude-li zapsán nový vlastník, vozidlo se považuje za zaniklé a úřad toto zapíše do registru,“ potvrdil Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. Nejhorší je, že vlastníci aut, kteří lhůtu nedodrží, a jejich auto ze zákona v registru zanikne, nebudou mít podle ČKP fakticky právní možnost, jak ho znovu zaregistrovat. „Vozidla trvale vyřazená z registru vozidel se považují za vozidla zaniklá a navrátit do provozu je nelze,“ konstatoval Neusar. A to není vše.

Nejhorší jsou likvidační důsledky toho, když vlastník opomene převod zcela dokončit. „Pokud vozidlo nebude pojištěno, protože z hlediska zákona v registru zaniklo, pak v prvním případě dostane vlastník ve správním řízení za provozování nepojištěného vozidla pokutu od pěti do čtyřiceti tisíc korun; v druhém případě bude muset po nehodě uhradit celou způsobenou škodu a zde může jít až o milióny korun,“ konstatoval Povr. Nikdo přesně neví, kolik motoristů ještě v této administrativně-právní nástraze trčí. „Aut v polopřevodech je několik desítek tisíc, údaj je pohyblivý,“ sdělil Neusar.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold se domnívá, že čistě statisticky můžou v polopřevodu být až dokonce statisíce aut. „U většiny z nich ale již pravděpodobně není zájem je provozovat. Polopřevod byl totiž často nástroj, jak se vyhnout ekologické likvidaci vozidla a dalším povinnostem,“ dodal Nerold. Podle ministerstva dopravy si motoristé měli definitivní zapsání vlastníka vyřešit už dávno.

Povinnost dokončit proces registrace vlastníka existovala i před novelou zákona

„Již minulá právní úprava nedovolovala provozovat vozidlo, které je v polopřevodu. Pokud někdo vozidlo, které hodlal provozovat, nepřihlásil k registraci, hrozila a nadále mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun, v blokovém řízení až pět tisíc korun,“ dodal Neusar. Ministerstvo dopravy zdůvodňuje definitivní zrušení polopřevodů bez pardonu tím, že vytvářely prostor pro nelegální machinace s auty.

Slibuje si od toho, že „nyní bude k dispozici jasná evidence toho, v jakém stavu, s kolika najetými kilometry autobazar vozidlo převzal a dále prodával“. Tvrdí, že autobazary se u vykupovaných aut vyhnou papírování s převodem na sebe coby vlastníka, pokud vůz prodají do deseti pracovních dnů.

„Povinnost dokončit proces registrace vlastníka v registru vozidel do 10 dnů existoval i před novelou zákona, nicméně řada vlastníků to často záměrně ignorovala. Vozidlo pojistili, jezdili a bylo jim jedno, že vozidlo nemá zapsaného vlastníka. Doporučujeme všem, kteří mají pochybnosti o registraci svého vozu, aby si zkontrolovali, že jsou ve velkém technickém průkazu řádně zapsáni jako vlastník; ve starších verzích TP to může být kolonka Držitel,“ radí Povr.

Nově už bez meziplynu

Změna vlastníka musí být provedena v jednom kroku, tzn. prodávající a kupující musí provést oznámení změny vlastníka vozidla současně. V praxi přijdou společně původní i nový majitel na místně příslušný registr vozidel prodávajícího, zde tento úkon provedou.

Akceptovány jsou i úředně ověřené plné moci, pokud se prodávající, kupující, případně ani jeden z nich nemůže na registr dostavit osobně. Při převodu musí být předložena platná Zelená karta, jako doklad o sjednaném povinném ručení.

Rozhoduje den podání

Od 1. ledna do konce června může fyzická nebo právnická osoba podat žádost, aby byla zapsána do registru jako vlastník vozidla, tj. dokončit dříve vytvořený polopřevod.

Rozhodující je okamžik podání žádosti, přílohy lze doložit i později.

Vozidlo, které již v registru neexistuje, ovšem nebude možné tímto způsobem „legalizovat“.

K žádosti je třeba přiložit technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, protokol o evidenční kontrole, zelenou kartu (pojištění odpovědnosti) a osvědčení o technické způsobilosti vozidla vydané STK a SME – je tedy třeba doložit, že vozidlo existuje, je technicky způsobilé a pojištěné.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ČKP

Kopejda  
Michal Kopecký
2015-02-15 13:55:54

Tak to bylo vždycky, jen pro letošek přitvrdili..... Jediná nevýhoda je ta, že při koupi vozu se vše realizuje v místě prodejce... Evidenčka, pojistka a převod.....

bad64  
2015-02-15 13:58:31

kopejda: No přitvrdily,ale vydali zase takový paskvil kde filutové vydělají jelikož jim vyřadí auto z evidence a ty pokud máš vše v pořádku a budeš chtít auto odhlásit musíš ho dát ekoligicky sešrotovat a nechat si vystavit protokol jinak máš smůlu.To bude zase všude vraků.

Kopejda  
Michal Kopecký
2015-02-15 14:02:26

bad64: To já vím, to je právě druhá strana mince.... Cena železa půjde dolů.... A ještě Ti peníze za výkup pošlou na účet...

bad64  
2015-02-15 14:04:53

kopejda: Proto píšu že se budou všude i v lese válet vraky s vyřezanýma Winama .

qpc
petr
2015-02-15 15:01:00

hlavně jak ho jednou vyřaději,už nepujde přihlásit !

bad64  
2015-02-15 16:17:11

qpc: Jak jsem psal někteří už vozidlo rozprodali tak nebudou muset špekulovat co z papírama vláda to udělala za ně.


Odpovědět