Fórum - Téma


Jak je to s řídíčáky na vozíky? Uředníci v tom nadělali zmatek


Fórum O článcích Jak je to s řídíčáky na vozíky? Uředníci v tom nadělali zmatekDiskuze o článku

Jak je to s řídíčáky na vozíky? Uředníci v tom nadělali zmatek

Jak je to tedy s řidičáky na vozíky? Úředníci v tom nadělali zmatek V řidičských oprávněních na přívěsné vozíky za osobní auta panuje zmatek kvůli chaotické legislativní změně. Od letošního 19. ledna byla do české legislativy aplikována směrnice EU, umožňující i s „béčkem“ tahat vozík nad 750 kilogramů, přičemž celá souprava i s autem nesmí překročit 3,5 tuny v součtu maximálních povolených hmotn...bad64  
2013-11-03 10:12:46

Nojo naši zákonodárci se zase vytáhli

Veselik  
Jiří Veselý
2013-11-03 11:35:31

míla-bad64: ještě přidávám odkaz na diskuzi, kde jsme nedávno toto řešili s Michalem Kopejdou.

http://www.club-opel.com/...select=55273#message55273

Kopejda  
Michal Kopecký
2013-11-04 08:11:57

veselik: JJ to máš recht, je v tom bordel. Ještě že mám C+E, tak to nemusím řešit

Veselik  
Jiří Veselý
2013-11-04 19:58:06

kopejda: To se někdo má...

bad64  
2013-11-04 19:59:35

veselik: To víš Michal může tahat caravan za ještěrěm

Kopejda  
Michal Kopecký
2013-11-04 20:00:53

míla-bad64: Já to tahám obráceně, za karavanem ještěrku

bad64  
2013-11-04 20:01:41

kopejda: MNO to ti je podobný prostě musíš oponovat

Kopejda  
Michal Kopecký
2013-11-04 20:06:26

míla-bad64: To víš, co člověk, to názor.

viki  
viktor
2013-11-05 16:46:05

myslím že tady je to hezky sepsáno srozumitelněji bych řekl

Pravidla, která jsme považovali několik let či desetiletí za přirozené, se v poslední době nestávají přirozenými a to včetně oblasti řidičského oprávnění. Novinkou roku 2013 je i možnost řídit autopřepravníky a vleky nad 750 kg

Jaké máme možnosti zapojení přívěsných vozíků při vlastnictví řidičského oprávnění "B" od 19. ledna 2013 :

přívěsný vozík do 750kg

přívěsný vozík nad 750kg do 3500kg hmotnosti celkové soupravy

přívěsný vozík nad 750kg do 4250kg hmotnosti celkové soupravy

Nová směrnice EU, vydaná v listopadu 2012 upravuje rozsah oprávnění pro skupinu B. Toto nařízení bylo oficiálně přeloženo z angličtiny do češtiny a vešlo (respektive mělo vejít) v ČR v platnost 19. ledna 2013. Ale jak to v ČR bývá, opět někdo nepřemýšlel a nová EU směrnice sice dává možnost změny variant jízdních souprav, ale chybný český překlad zapřičinil, že tato změna je v české směrnici vyložena jinak.

Část oficiální citace (odbor dopravně správni):

V důsledku přijetí Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (dále jen „směrnice 2012/36/EU“), došlo ke vzniku rozporu stávajícího českého znění směrnice o řidičských průkazech a směrnice 2012/36/EU. Při podrobnějším prozkoumání obou unijních směrnic bylo beze vší pochybnosti zjištěno, že česká verze směrnice o řidičských průkazech obsahuje v čl. 4 odst. 4 písm. b) nepřesnost, v důsledku které není směrnice o řidičských průkazech plně a správně transponována do českého právního řádu.

Jednoduše řečeno lidskou větou, opět máme v českém zákoně č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, chybu. Chyba spočívá v rozdílnosti směrnic EU a české, kde si každá směrnice jinak vykládá pojem „jízdní souprava“.

Nová EU směrnice totiž umožňuje složit jízdní soupravu o maximální hmotnosti 3500kg, kde není omezení pro přívěsný vozík do maximální hmostnost 750kg!

2 část oficiální citace (odbor dopravně správni):

S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo dopravy již připravuje změnu ustanovení § 80a odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., a navrhuje níže uvedený text, který již koresponduje s unijním právem. Níže uvedený navrhovaný text úpravy bude v nejbližších dnech předložen do meziresortního připomínkového řízení v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení § 80a odst. 1 písm. f) bude tedy předloženo v následujícím znění: f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo:

1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

Co tedy platí aktuálně, než bude změna? Můžu, nemůžu?

Ano, je pravda, že jsou proti sobě nyní 2 směrnice, kdy každá tvrdí něco jiného. Podle jedné můžeme s „Béčkem“ táhnou například autopřepravník a na něm auto, druhý říká, že můžeme táhnout přívěsný vozík, ale jen do 750kg. Jelikož je směrnice

EU nadřazená té české (což je paradox, že platí první něco jiného než naše zákony), tak platí ta evropská.

A pozor, tato novinka platí i pro řidičské průkazy, které byly vydány před 19.lednem 2013!


Odpovědět