Fórum - Téma


farar


Fórum Vtipy farar
2010-01-31 13:07:24

Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit.

Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat,

aby se uvolnil.

Ten mu poradil,aby si kápnul do vody trochu vodky a po pár hltech bude daleko klidnější.

Farář poslechl a skutečně se cítil tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici.

Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa:

Vážený Otče,

příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky.

V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:

 • Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
 • Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
 • Máme 10 přikázání, ne 12.
 • Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme JC & His Boys
 • Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný.
 • Svatému Kříži neříkáme Velký Téčko.
 • David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho dojebal, ani mu nedal lekci, na kterou do smrti nezapomněl.
 • Jidáše neoznačujeme za zkurveného zmrda.
 • Svatého Otce se nesluší nazývat Papa Ratzi.
 • Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.
 • Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo.
 • Panna Maria není Máňa, co to eště nedělala.
 • Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
 • Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
 • Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
 • Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně,nápis "Vaše spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
 • Hříšníci půjdou do pekla, ne do piči.
 • Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
 • Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.
 • Na konci modlitby říkáme Amen, nikoli Šlus,a z kazatelny se chodí po schodech, nejezdí se po zábradlí!

Důležité: Ten, co seděl v koutě u oltáře a o kterém jste tvrdil, že je to buzík v sukni a transvestita bez mejkapu, to jsem byl já.

Doufám, že do příští Neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak, na druhé straně kázání to bylo celkem dobré.

S pozdravem Arcibiskup


Odpovědět