Fórum - Téma


Chybové kódy OBD II


Fórum Technický koutek Chybové kódy OBD II
2015-06-01 15:45:56

P0030 O2 senzor obvod ohřívače rozsah / Performance (Bank 1, snímač 1) C-29

P0036 O2 senzor obvod ohřívače rozsah / Performance (Bank 1, snímač 2) C-31

P0100 hmotnostní nebo objemový průtok vzduchu okruhu vysoký vstup C-10

P0100 hmotnostní nebo objemový průtok vzduchu obvod low input C-10

P0110 Teplota nasávaného vzduchu obvod, vysoké vstup C-12

P0110 Teplota nasávaného vzduchu obvodu Low Input C-12

P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod High vstup C-11

P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod Low Input C-11

P0115 porucha okruh teplota chladicí kapaliny motoru C-11

P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS), obvod 1 napětí High C-09

P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS), obvod 1 napětí Low C-09

P0120 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-09

P0130 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank 1, snímač 1) C-30

P0130 O2 snímače 1 Obvod napětí Low C-30

P0130 O2 senzor 1 Otevřete Obvod C-30

P0130 O2 senzor 1 Nesprávné Signal C-30

P0134 O2 senzor obvod Otevřený (Bank 1, snímač 1) C-30

P0135 O2 senzor ohřívač Vysoké napětí v obvodu (Bank 1, snímač 1) C-29

P0135 O2 senzor obvod ohřívače, nízké napětí (Bank 1, snímač 1) C-29

P0135 O2 senzor obvod ohřívače Otevřená (Bank 1, snímač 1) C-29

P0136 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank 1, snímač 2) C-32

P0136 O2 senzor 2 obvodu napětí Low C-32

P0136 O2 senzor 2 Přerušený obvod C-32

P0139 O2 senzor 1 Nesprávné Signal C-30

P0140 O2 Senzor 2 Nesprávně Signal C-32

P0141 O2 senzor ohřívač Vysoké napětí v obvodu (Bank 1, snímač 2) C-31

P0141 O2 senzor obvod ohřívače, nízké napětí (Bank 1, snímač 2) C-31

P0141 O2 senzor obvod ohřívače Otevřená (Bank 1, snímač 2) C-31

P0170 Rich výfuku C-30

P0170 Lean výfuku C-30

P0201 válec 1 vstřikovač okruhu high C-23

P0201 válec 1 vstřikovač obvod low C-23

P0201 Válec 1 vstřikovače Obvod Otevřete C-23

P0202 válec 2 vstřikovače obvod high C-24

P0202 válec 2 vstřikovače obvod low C-24

P0202 válec 2 vstřikovače obvod Otevřený C-24

P0203 válec 3 vstřikovač okruhu high C-25

P0203 válec 3 vstřikovač obvod low C-25

P0203 válec 3 vstřikovače obvod Otevřený C-25

P0204 Válec 4 vstřikovače okruhu high C-26

P0204 Válec 4 vstřikovače obvod low C-26

P0204 válce 4 vstřikovače obvod Otevřený C-26

P0219 Motor překročení rychlosti podmínka C-43

P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 2 Vysoké napětí C-09

P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 2 napětí Low C-09

P0220 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-09

P0230 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu high C-07

P0230 relé palivového čerpadla přerušený obvod C-07

Zjištěno vynechání jiskry při zapalování P0300 Unidentified válců B-21

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0325 čidla klepání 1 obvod No Signal C-27

P0335 klikového hřídele snímač Nesprávné Signal C-06

P0335 klikového hřídele snímače Přerušený obvod C-06

P0335 klikového hřídele snímač Nesprávné Signal C-06

P0340 Obvod snímače polohy vačkového hřídele, žádný signál C-13

P0340 vačkového snímače nesprávný signál C-13

P0351 Zapalovací cívka 1 High Vstup B-23

P0351 Zapalovací cívka 1 Nesprávné Signal B-23

P0352 Zapalovací cívka 2 High Input B-23

P0352 Zapalovací cívka 2 Nesprávná Signal B-23

P0353 Zapalovací cívka 3 High Vstup B-23

P0353 Zapalovací cívka 3 Chybné Signal B-23

P0354 Zapalovací cívka 4 High Vstup B-23

P0354 Zapalovací cívka 4 Nesprávná Signal B-23

P0420 Catalyst Účinnost nad prahem C-31

P0443 odpařování regulace emisí obvod řídicí systém odvzdušňovací ventil zkratoval C-28

P0443 odpařování regulace emisí obvod řídicí systém odvzdušňovací ventil zkratoval C-28

P0443 odpařování regulace emisí řídicí systém odkalovací ventil otevřený okruh C-28

P0460 hladiny paliva obvod snímače High Input C-14

P0460 hladiny paliva obvod snímače Low Input C-14

P0460 Vyčistit porucha obvod snímače průtoku C-14

P0500 Vehicle senzor závada rychlosti B-10

P0530 / C tlaku chladiva Obvod snímače High Input Klimatizace systém B-05

P0530 / C tlaku chladiva Obvod snímače Otevřený Klimatizace systém B-05

P0560 Systémové napětí vysoké vstupní C-04

P0560 Systémové napětí Low Input C-04

P0565 Tempomat SET a pokračujte v aktivním C-17

P0566 Cruise Control Off signálu obvodu žádný nebo nesprávná Signal C-17

P0567 Tempomat Resume Signal High Input C-17

P0568 Cruise Control Set signálu obvod, vysoké Vstup C-17

P0571 Brzdový spínač Obvod Low Input C-15

P0602 Powertrain Control Module není naprogramován C-02

P0602 Bezpečnostní kód není naprogramován C-02

P0602 Identifikační číslo vozidla není naprogramován C-02

P0602 Varianta kódování není naprogramován C-02

P0606 Řídicí jednotka Re-Inicializace C-02

P0650 funkční poruchy (MI), řídicí obvod, vysoké C-36

P0650 funkční poruchy (MI), řídicí obvod Otevřený C-36

P0700 EOBD Chyba uloženy Transmission Control (TC) Modul B-06

P0700 žádost MIL z Transmission Control (TC) Modul B-06

P0704 Clutch Spínač Vstup obvod, vysoké Vstup C-16

P1110 Variabilní sacího potrubí Signal High C-33

P1110 Variabilní sacího potrubí Signál Low C-33

P1110 Variabilní sacího potrubí Přerušený obvod C-33

P1120 Accelerator snímač polohy pedálu 1 High Input C-08

P1120 Accelerator snímač polohy pedálu 1 Low Input C-08

P1120 Plynový pedál snímač polohy 1-2 Korelace C-08

P1122 Accelerator snímač polohy pedálu 2 High Input C-08

P1122 Accelerator snímač polohy pedálu 2 Low Input C-08

P1130 O2 senzor 1 Signál mimo rozsah C-30

P1130 O2 senzor 1 Signál zjištěna žádná aktivita C-30

P1130 O2 senzor 1 Signál Spínací Time Chyba C-30

P1170 Systém příliš bohatá (Bank 1) C-30

P1170 Systém příliš chudá (Bank 1) C-30

P1230 Hlavní relé obvodu napětí High C-03

P1230 Hlavní relé Otevřený obvod C-03

P1326 Knock Control Maximální Spark Limit válců 1 C-27

P1327 Knock Control Maximální Spark Limit Cylinder 2 C-27

P1328 Knock Control Maximální Spark Limit Válec 3 C-27

P1329 Knock Control Maximální Spark Limit válců 4 C-27

P1372 klikového hřídele snímač Segment Chyba C-06

P1372 klikového hřídele snímač Adaptace Chyba C-06

P1481 relé ventilátoru 1 obvod, vysoké C-34

P1481 Relé ventilátoru 1 Signál Low / Přerušený obvod C-34

P1482 relé ventilátoru 2 obvod, vysoké C-34

P1482 Relé ventilátoru 2 Signál Nízký / Přerušený obvod C-34

P1500 Elektronické ovládání škrticí klapky Porucha motoru C-09

P1500 Elektronické ovládání škrticí klapky Porucha motoru C-09

P1520 Powerstage bez proudu C-02

P1525 Limp Home Position Error C-09

P1526 Poloha škrticí klapky Adaptace Chyba C-09

P1526 Poloha škrticí klapky no Adaptace C-09

P1526 Limp Home Adaptace Chyba C-09

P1526 Dolní limit Adaptace Chyba C-09

P1530 ​​/ C relé Napětí Vysoká Klimatizace systém B-10

P1530 ​​/ C relé obvod Otevřený Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace Tlak Invalid signálu Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace tlaku Signál High Input Klimatizace systém B-05

P1540 Klimatizace tlaku Signál Low Input Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace tlaku Přerušený obvod Klimatizace systém B-05

P1540 Klimatizace Tlak Invalid signálu Klimatizace systém B-10

P1550 Elektronické ovládání otáček Snížené Power C-09

P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky nucené nečinnosti, C-09

P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09

P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky motoru Zastavení C-09

P1551 Motor Točivý moment vždy vyšší než očekávané C-02

P1555 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) signál zatížení není věrohodné zatížení motoru C-09

P1600 Přeprogramujte nebo Nahradit Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1610 Bezpečnostní kód není naprogramován imobilizér B-07

P1611 Wrong Bezpečnostní kód Zadané Imobilizér C-02

P1612 Imobilizér Žádný nebo špatný signál imobilizér C-05

P1613 Imobilizér Žádný nebo špatný signál imobilizér C-05

P1614 Wrong Bezpečnostní kód obdržel Imobilizér C-06

P1614 Wrong Bezpečnostní kód obdržel Imobilizér C-06

P1615 ID Špatné vozidla z řídicího modulu karosérie C-40

P1616 ID Špatné vozidla od Instrument řídicího modulu C-40

P1650 Brzy proveďte servis vozidla Light Voltage High C-37

P1650 Brzy proveďte servis vozidla Light Voltage Low C-37

P1700 SVS žádost přes CAN B-06

U2100 CAN-BUS Porucha C-05

U2101 CAN-BUS Maximální Seznam konfigurace není naprogramován C-05

U2104 CAN-BUS čítač vynuluje překročení C-05

U2106 CAN-BUS žádná komunikace s TCM B-05

U2108 CAN-BUS žádná komunikace s ABS / TC B-08

A ještě:

http://www.cardiagnostics...h2_bestanden/Opel-dtc.htm

A další:

https://edgeproducts.com/...upport_article-pdf-40.pdf

2015-11-07 11:33:58

Zkopírováno z nově založeného vlákna, děkuju za pochopení!

Anoux

3 příspěvků

2015-11-07 11:18:52 (10 minut, 53 sekund)

Copyright OBD-Codes.com

0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu

0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu

0102 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš nízký

0103 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš vysoký

0104 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu - chyba se objevuje občas

0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0106 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0107 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0108 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0109 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu

0111 Čidlo teploty nasávaného vzduchu

0112 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš nízký

0113 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký

0114 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - chyba se objevuje občas

0115 Čidlo teploty motoru

0116 Čidlo teploty motoru

0117 Čidlo teploty motoru - signál příliš nízký

0118 Čidlo teploty motoru - signál příliš vysoký

0119 Čidlo teploty motoru - chyba se objevuje občas

0120 Čidlo polohy sací klapky

0121 Čidlo polohy sací klapky

0122 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do mínusu

0123 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do plusu

0124 Čidlo polohy sací klapky - chyba se objevuje občas

0125 Čidlo teploty chladicí kapaliny

0126 Čidlo teploty chladicí kapaliny

0129 Nesprávná funkce ventilu EGR

0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)

0131 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš nízký - chudá směs

0132 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš vysoký - bohatá směs

0133 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0134 Regulace mimo rozsah / chybí signál sondy 1 (?)

0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?)

0136 Signál sondy 2 (?) příliš vysoký

0137 Signál sondy 2 (?) příliš nízký

0138 Napětí v obvodu sondy 2 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení

0139 Signál sondy 2 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0140 Chybí signál sondy 2 (?)

0141 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?)

0142 Nesprávný signál sondy 3 (?)

0143 Signál sondy 3 (?) příliš nízký

0144 Napětí v obvodu sondy 3 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení

0145 Signál sondy 3 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0146 Chybí signál sondy 3 (?)

0147 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?)

0150 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 2 (?)

0151 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš nízký - chudá směs

0152 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš vysoký - bohatá směs

0153 Signál sondy 1 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0154 Chybí signál sondy 1 (?) (řada válců 2)

0155 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) (řada válců 2)

0156 Nesprávný signál sondy 2 (?) (řada válců 2)

0157 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) příliš nízký

0158 Signál sondy 2 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký

0159 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0160 Chybí signál sondy 2 (?) (řada válců 2)

0161 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) (řada válců 2)

0162 Nesprávný signál sondy 3 (?) (řada válců 2)

0163 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) příliš nízký

0164 Signál sondy 3 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký

0165 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0166 Chybí signál sondy 3 (?) (řada válců 2)

0167 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) (řada válců 2)

0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá

0171 Směs příliš chudá pro plný výkon

0172 Směs příliš bohatá pro plný výkon

0173 Nesprávné složení směsi (řada válců 2) - směs příliš chudá nebo příliš bohatá

0174 Směs příliš chudá pro plný výkon (řada válců 2)

0175 Směs příliš bohatá pro plný výkon (řada válců 2)

0176 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi

0177 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi

0178 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš nízký

0179 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš vysoký

0180 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A

0181 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A

0182 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš nízký

0183 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš vysoký

0184 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - chyba se objevuje občas

0185 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B

0186 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B

0187 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš nízký

0188 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš vysoký

0189 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - chyba se objevuje občas

0190 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště

0191 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště

0192 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš nízký

0193 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš vysoký

0194 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - chyba se objevuje občas

0195 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje

0196 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje

0197 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš nízký

0198 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš vysoký

0199 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - chyba se objevuje občas

0200 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače

0201 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 1

0202 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 2

0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3

0204 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 4

0205 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 5

0206 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 6

0207 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 7

0208 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 8

0209 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 9

0210 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 10

0211 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 11

0212 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 12

0213 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 1

0214 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 2

0215 Poškození/porucha elektromagnetu vypínáni motoru - odpojovacího ventilu

0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku

0217 Překročena max. povolená teplota motoru

0218 Překročena max. povolená teplota převodovky

0219 Překročeny max. povolené otáčky motoru

0220 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B

0221 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B

0222 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - nízký signál

0223 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - vysoký signál

0224 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - chyba se objevuje občas

0225 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu

0226 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu

0227 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do mínusu

0228 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do plusu

0229 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - občasné poškození

0230 Ukazatel palivového čerpadla

0231 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do mínusu

0232 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do plusu

0233 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - občasná porucha

0235 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A

0236 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A

0237 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu

0238 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu

0239 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - občasná porucha

0240 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B

0241 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu

0242 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu

0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha

0244 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A

0245 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu nebo pauza

0246 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu

0247 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B

0248 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu nebo pauza

0249 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu

0250 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0252 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0253 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0254 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0255 Porucha vstřikovacího čerpadla A - občasná

0256 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0257 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0258 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0259 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0260 Porucha vstřikovacího čerpadla B - občasná

0261 Vstřikovač válce 1 - pauza nebo zkrat do mínusu

0262 Vstřikovač válce 1 - zkrat do plusu

0263 Nesprávná funkce válce 1

0264 Vstřikovač válce 2 - pauza nebo zkrat do mínusu

0265 Vstřikovač válce 2 - zkrat do plusu

0266 Nesprávná funkce válce 2

0267 Vstřikovač válce 3 - pauza nebo zkrat do mínusu

0268 Vstřikovač válce 3 - zkrat do plusu

0269 Nesprávná funkce válce 3

0270 Vstřikovač válce 4 - pauza nebo zkrat do mínusu

0271 Vstřikovač válce 4 - zkrat do plusu

0272 Nesprávná funkce válce 4

0273 Vstřikovač válce 5 - pauza nebo zkrat do mínusu

0274 Vstřikovač válce 5 - zkrat do plusu

0275 Nesprávná funkce válce 5

0276 Vstřikovač válce 6 - pauza nebo zkrat do mínusu

0277 Vstřikovač válce 6 - zkrat do plusu

0278 Nesprávná funkce válce 6

0279 Vstřikovač válce 7 - pauza nebo zkrat do mínusu

0280 Vstřikovač válce 7 - zkrat do plusu

0281 Nesprávná funkce válce 7

0282 Vstřikovač válce 8 - pauza nebo zkrat do mínusu

0283 Vstřikovač válce 8 - zkrat do plusu

0284 Nesprávná funkce válce 8

0285 Vstřikovač válce 9 - pauza nebo zkrat do mínusu

0286 Vstřikovač válce 9 - zkrat do plusu

0287 Nesprávná funkce válce 9

0288 Vstřikovač válce 10 - pauza nebo zkrat do mínusu

0289 Vstřikovač válce 10 - zkrat do plusu

0290 Nesprávná funkce válce 10

0291 Vstřikovač válce 11 - pauza nebo zkrat do mínusu

0292 Vstřikovač válce 11 - zkrat do plusu

0293 Nesprávná funkce válce 11

0294 Vstřikovač válce 12 - pauza nebo zkrat do mínusu

0295 Vstřikovač válce 12 - zkrat do plusu

0296 Nesprávná funkce válce 12

0300 Zapalování - výpadky

0301 Zapalování válce 1 - výpadky

0302 Zapalování válce 2 - výpadky

0303 Zapalování válce 3 - výpadky

0304 Zapalování válce 4 - výpadky

0305 Zapalování válce 5 - výpadky

0306 Zapalování válce 6 - výpadky

0307 Zapalování válce 7 - výpadky

0308 Zapalování válce 8 - výpadky

0309 Zapalování válce 9 - výpadky

0310 Zapalování válce 10 - výpadky

0311 Zapalování válce 11 - výpadky

0312 Zapalování válce 12 - výpadky

0320 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače

0321 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovač

0322 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - chybí signál

0323 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - občasná porucha

0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1

0326 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1

0327 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do mínusu

0328 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do plusu

0329 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - občasná porucha

0330 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2

0331 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2

0332 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do mínusu

0333 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do plusu

0334 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - občasná porucha

0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A

0336 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A

0337 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do mínusu

0338 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do plusu

0339 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - občasná porucha

0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele

0341 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele

0342 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do mínusu

0343 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do plusu

0344 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - občasná porucha

0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí

0352 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí

0355 Zapalovací cívka E

0356 Zapalovací cívka F

0357 Zapalovací cívka G

0358 Zapalovací cívka H

0359 Zapalovací cívka I

0360 Zapalovací cívka J

0361 Zapalovací cívka K

0362 Zapalovací cívka L

0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A

0371 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš mnoho impulsů

0372 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš málo impulsů

0373 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - občasná porucha, občasné impulsy

0374 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - chybí impulsy

0375 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B

0376 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš mnoho impulsů

0377 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš málo impulsů

0378 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - občasná porucha, občasné impulsy

0379 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - chybí impulsy

0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček

0381 Poškození kontrolky žhavicích svíček

0385 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B

0356 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B

0387 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do mínusu

0388 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do plusu

0389 Nesprávný s


Odpovědět