Fórum - Téma


Chybové kódy OBD II


Fórum Technický koutek Chybové kódy OBD II
2015-06-01 15:45:56

P0030 O2 senzor obvod ohřívače rozsah / Performance (Bank 1, snímač 1) C-29

P0036 O2 senzor obvod ohřívače rozsah / Performance (Bank 1, snímač 2) C-31

P0100 hmotnostní nebo objemový průtok vzduchu okruhu vysoký vstup C-10

P0100 hmotnostní nebo objemový průtok vzduchu obvod low input C-10

P0110 Teplota nasávaného vzduchu obvod, vysoké vstup C-12

P0110 Teplota nasávaného vzduchu obvodu Low Input C-12

P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod High vstup C-11

P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod Low Input C-11

P0115 porucha okruh teplota chladicí kapaliny motoru C-11

P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS), obvod 1 napětí High C-09

P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS), obvod 1 napětí Low C-09

P0120 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-09

P0130 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank 1, snímač 1) C-30

P0130 O2 snímače 1 Obvod napětí Low C-30

P0130 O2 senzor 1 Otevřete Obvod C-30

P0130 O2 senzor 1 Nesprávné Signal C-30

P0134 O2 senzor obvod Otevřený (Bank 1, snímač 1) C-30

P0135 O2 senzor ohřívač Vysoké napětí v obvodu (Bank 1, snímač 1) C-29

P0135 O2 senzor obvod ohřívače, nízké napětí (Bank 1, snímač 1) C-29

P0135 O2 senzor obvod ohřívače Otevřená (Bank 1, snímač 1) C-29

P0136 O2 senzor obvod, vysoké napětí (Bank 1, snímač 2) C-32

P0136 O2 senzor 2 obvodu napětí Low C-32

P0136 O2 senzor 2 Přerušený obvod C-32

P0139 O2 senzor 1 Nesprávné Signal C-30

P0140 O2 Senzor 2 Nesprávně Signal C-32

P0141 O2 senzor ohřívač Vysoké napětí v obvodu (Bank 1, snímač 2) C-31

P0141 O2 senzor obvod ohřívače, nízké napětí (Bank 1, snímač 2) C-31

P0141 O2 senzor obvod ohřívače Otevřená (Bank 1, snímač 2) C-31

P0170 Rich výfuku C-30

P0170 Lean výfuku C-30

P0201 válec 1 vstřikovač okruhu high C-23

P0201 válec 1 vstřikovač obvod low C-23

P0201 Válec 1 vstřikovače Obvod Otevřete C-23

P0202 válec 2 vstřikovače obvod high C-24

P0202 válec 2 vstřikovače obvod low C-24

P0202 válec 2 vstřikovače obvod Otevřený C-24

P0203 válec 3 vstřikovač okruhu high C-25

P0203 válec 3 vstřikovač obvod low C-25

P0203 válec 3 vstřikovače obvod Otevřený C-25

P0204 Válec 4 vstřikovače okruhu high C-26

P0204 Válec 4 vstřikovače obvod low C-26

P0204 válce 4 vstřikovače obvod Otevřený C-26

P0219 Motor překročení rychlosti podmínka C-43

P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 2 Vysoké napětí C-09

P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 2 napětí Low C-09

P0220 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-09

P0230 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu high C-07

P0230 relé palivového čerpadla přerušený obvod C-07

Zjištěno vynechání jiskry při zapalování P0300 Unidentified válců B-21

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0301 Válec 1 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0302 válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0303 Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno B-22

P0325 čidla klepání 1 obvod No Signal C-27

P0335 klikového hřídele snímač Nesprávné Signal C-06

P0335 klikového hřídele snímače Přerušený obvod C-06

P0335 klikového hřídele snímač Nesprávné Signal C-06

P0340 Obvod snímače polohy vačkového hřídele, žádný signál C-13

P0340 vačkového snímače nesprávný signál C-13

P0351 Zapalovací cívka 1 High Vstup B-23

P0351 Zapalovací cívka 1 Nesprávné Signal B-23

P0352 Zapalovací cívka 2 High Input B-23

P0352 Zapalovací cívka 2 Nesprávná Signal B-23

P0353 Zapalovací cívka 3 High Vstup B-23

P0353 Zapalovací cívka 3 Chybné Signal B-23

P0354 Zapalovací cívka 4 High Vstup B-23

P0354 Zapalovací cívka 4 Nesprávná Signal B-23

P0420 Catalyst Účinnost nad prahem C-31

P0443 odpařování regulace emisí obvod řídicí systém odvzdušňovací ventil zkratoval C-28

P0443 odpařování regulace emisí obvod řídicí systém odvzdušňovací ventil zkratoval C-28

P0443 odpařování regulace emisí řídicí systém odkalovací ventil otevřený okruh C-28

P0460 hladiny paliva obvod snímače High Input C-14

P0460 hladiny paliva obvod snímače Low Input C-14

P0460 Vyčistit porucha obvod snímače průtoku C-14

P0500 Vehicle senzor závada rychlosti B-10

P0530 / C tlaku chladiva Obvod snímače High Input Klimatizace systém B-05

P0530 / C tlaku chladiva Obvod snímače Otevřený Klimatizace systém B-05

P0560 Systémové napětí vysoké vstupní C-04

P0560 Systémové napětí Low Input C-04

P0565 Tempomat SET a pokračujte v aktivním C-17

P0566 Cruise Control Off signálu obvodu žádný nebo nesprávná Signal C-17

P0567 Tempomat Resume Signal High Input C-17

P0568 Cruise Control Set signálu obvod, vysoké Vstup C-17

P0571 Brzdový spínač Obvod Low Input C-15

P0602 Powertrain Control Module není naprogramován C-02

P0602 Bezpečnostní kód není naprogramován C-02

P0602 Identifikační číslo vozidla není naprogramován C-02

P0602 Varianta kódování není naprogramován C-02

P0606 Řídicí jednotka Re-Inicializace C-02

P0650 funkční poruchy (MI), řídicí obvod, vysoké C-36

P0650 funkční poruchy (MI), řídicí obvod Otevřený C-36

P0700 EOBD Chyba uloženy Transmission Control (TC) Modul B-06

P0700 žádost MIL z Transmission Control (TC) Modul B-06

P0704 Clutch Spínač Vstup obvod, vysoké Vstup C-16

P1110 Variabilní sacího potrubí Signal High C-33

P1110 Variabilní sacího potrubí Signál Low C-33

P1110 Variabilní sacího potrubí Přerušený obvod C-33

P1120 Accelerator snímač polohy pedálu 1 High Input C-08

P1120 Accelerator snímač polohy pedálu 1 Low Input C-08

P1120 Plynový pedál snímač polohy 1-2 Korelace C-08

P1122 Accelerator snímač polohy pedálu 2 High Input C-08

P1122 Accelerator snímač polohy pedálu 2 Low Input C-08

P1130 O2 senzor 1 Signál mimo rozsah C-30

P1130 O2 senzor 1 Signál zjištěna žádná aktivita C-30

P1130 O2 senzor 1 Signál Spínací Time Chyba C-30

P1170 Systém příliš bohatá (Bank 1) C-30

P1170 Systém příliš chudá (Bank 1) C-30

P1230 Hlavní relé obvodu napětí High C-03

P1230 Hlavní relé Otevřený obvod C-03

P1326 Knock Control Maximální Spark Limit válců 1 C-27

P1327 Knock Control Maximální Spark Limit Cylinder 2 C-27

P1328 Knock Control Maximální Spark Limit Válec 3 C-27

P1329 Knock Control Maximální Spark Limit válců 4 C-27

P1372 klikového hřídele snímač Segment Chyba C-06

P1372 klikového hřídele snímač Adaptace Chyba C-06

P1481 relé ventilátoru 1 obvod, vysoké C-34

P1481 Relé ventilátoru 1 Signál Low / Přerušený obvod C-34

P1482 relé ventilátoru 2 obvod, vysoké C-34

P1482 Relé ventilátoru 2 Signál Nízký / Přerušený obvod C-34

P1500 Elektronické ovládání škrticí klapky Porucha motoru C-09

P1500 Elektronické ovládání škrticí klapky Porucha motoru C-09

P1520 Powerstage bez proudu C-02

P1525 Limp Home Position Error C-09

P1526 Poloha škrticí klapky Adaptace Chyba C-09

P1526 Poloha škrticí klapky no Adaptace C-09

P1526 Limp Home Adaptace Chyba C-09

P1526 Dolní limit Adaptace Chyba C-09

P1530 ​​/ C relé Napětí Vysoká Klimatizace systém B-10

P1530 ​​/ C relé obvod Otevřený Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace Tlak Invalid signálu Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace tlaku Signál High Input Klimatizace systém B-05

P1540 Klimatizace tlaku Signál Low Input Klimatizace systém B-10

P1540 Klimatizace tlaku Přerušený obvod Klimatizace systém B-05

P1540 Klimatizace Tlak Invalid signálu Klimatizace systém B-10

P1550 Elektronické ovládání otáček Snížené Power C-09

P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky nucené nečinnosti, C-09

P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09

P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky motoru Zastavení C-09

P1551 Motor Točivý moment vždy vyšší než očekávané C-02

P1555 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) signál zatížení není věrohodné zatížení motoru C-09

P1600 Přeprogramujte nebo Nahradit Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1606 Vyměňte Elektronická řídicí jednotka (ECU) C-02

P1610 Bezpečnostní kód není naprogramován imobilizér B-07

P1611 Wrong Bezpečnostní kód Zadané Imobilizér C-02

P1612 Imobilizér Žádný nebo špatný signál imobilizér C-05

P1613 Imobilizér Žádný nebo špatný signál imobilizér C-05

P1614 Wrong Bezpečnostní kód obdržel Imobilizér C-06

P1614 Wrong Bezpečnostní kód obdržel Imobilizér C-06

P1615 ID Špatné vozidla z řídicího modulu karosérie C-40

P1616 ID Špatné vozidla od Instrument řídicího modulu C-40

P1650 Brzy proveďte servis vozidla Light Voltage High C-37

P1650 Brzy proveďte servis vozidla Light Voltage Low C-37

P1700 SVS žádost přes CAN B-06

U2100 CAN-BUS Porucha C-05

U2101 CAN-BUS Maximální Seznam konfigurace není naprogramován C-05

U2104 CAN-BUS čítač vynuluje překročení C-05

U2106 CAN-BUS žádná komunikace s TCM B-05

U2108 CAN-BUS žádná komunikace s ABS / TC B-08

A ještě:

http://www.cardiagnostics...h2_bestanden/Opel-dtc.htm

A další:

https://edgeproducts.com/...upport_article-pdf-40.pdf

2015-11-07 11:33:58

Zkopírováno z nově založeného vlákna, děkuju za pochopení!

Anoux

3 příspěvků

2015-11-07 11:18:52 (10 minut, 53 sekund)

Copyright OBD-Codes.com

0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu

0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu

0102 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš nízký

0103 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš vysoký

0104 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu - chyba se objevuje občas

0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0106 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0107 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0108 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0109 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP

0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu

0111 Čidlo teploty nasávaného vzduchu

0112 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš nízký

0113 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký

0114 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - chyba se objevuje občas

0115 Čidlo teploty motoru

0116 Čidlo teploty motoru

0117 Čidlo teploty motoru - signál příliš nízký

0118 Čidlo teploty motoru - signál příliš vysoký

0119 Čidlo teploty motoru - chyba se objevuje občas

0120 Čidlo polohy sací klapky

0121 Čidlo polohy sací klapky

0122 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do mínusu

0123 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do plusu

0124 Čidlo polohy sací klapky - chyba se objevuje občas

0125 Čidlo teploty chladicí kapaliny

0126 Čidlo teploty chladicí kapaliny

0129 Nesprávná funkce ventilu EGR

0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)

0131 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš nízký - chudá směs

0132 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš vysoký - bohatá směs

0133 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0134 Regulace mimo rozsah / chybí signál sondy 1 (?)

0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?)

0136 Signál sondy 2 (?) příliš vysoký

0137 Signál sondy 2 (?) příliš nízký

0138 Napětí v obvodu sondy 2 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení

0139 Signál sondy 2 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0140 Chybí signál sondy 2 (?)

0141 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?)

0142 Nesprávný signál sondy 3 (?)

0143 Signál sondy 3 (?) příliš nízký

0144 Napětí v obvodu sondy 3 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení

0145 Signál sondy 3 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0146 Chybí signál sondy 3 (?)

0147 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?)

0150 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 2 (?)

0151 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš nízký - chudá směs

0152 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš vysoký - bohatá směs

0153 Signál sondy 1 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0154 Chybí signál sondy 1 (?) (řada válců 2)

0155 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) (řada válců 2)

0156 Nesprávný signál sondy 2 (?) (řada válců 2)

0157 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) příliš nízký

0158 Signál sondy 2 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký

0159 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0160 Chybí signál sondy 2 (?) (řada válců 2)

0161 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) (řada válců 2)

0162 Nesprávný signál sondy 3 (?) (řada válců 2)

0163 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) příliš nízký

0164 Signál sondy 3 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký

0165 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda

0166 Chybí signál sondy 3 (?) (řada válců 2)

0167 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) (řada válců 2)

0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá

0171 Směs příliš chudá pro plný výkon

0172 Směs příliš bohatá pro plný výkon

0173 Nesprávné složení směsi (řada válců 2) - směs příliš chudá nebo příliš bohatá

0174 Směs příliš chudá pro plný výkon (řada válců 2)

0175 Směs příliš bohatá pro plný výkon (řada válců 2)

0176 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi

0177 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi

0178 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš nízký

0179 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš vysoký

0180 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A

0181 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A

0182 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš nízký

0183 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš vysoký

0184 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - chyba se objevuje občas

0185 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B

0186 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B

0187 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš nízký

0188 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš vysoký

0189 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - chyba se objevuje občas

0190 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště

0191 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště

0192 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš nízký

0193 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš vysoký

0194 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - chyba se objevuje občas

0195 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje

0196 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje

0197 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš nízký

0198 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš vysoký

0199 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - chyba se objevuje občas

0200 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače

0201 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 1

0202 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 2

0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3

0204 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 4

0205 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 5

0206 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 6

0207 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 7

0208 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 8

0209 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 9

0210 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 10

0211 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 11

0212 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 12

0213 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 1

0214 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 2

0215 Poškození/porucha elektromagnetu vypínáni motoru - odpojovacího ventilu

0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku

0217 Překročena max. povolená teplota motoru

0218 Překročena max. povolená teplota převodovky

0219 Překročeny max. povolené otáčky motoru

0220 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B

0221 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B

0222 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - nízký signál

0223 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - vysoký signál

0224 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - chyba se objevuje občas

0225 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu

0226 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu

0227 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do mínusu

0228 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do plusu

0229 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - občasné poškození

0230 Ukazatel palivového čerpadla

0231 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do mínusu

0232 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do plusu

0233 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - občasná porucha

0235 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A

0236 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A

0237 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu

0238 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu

0239 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - občasná porucha

0240 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B

0241 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu

0242 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu

0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha

0244 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A

0245 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu nebo pauza

0246 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu

0247 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B

0248 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu nebo pauza

0249 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu

0250 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0252 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0253 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0254 Porucha vstřikovacího čerpadla A

0255 Porucha vstřikovacího čerpadla A - občasná

0256 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0257 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0258 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0259 Porucha vstřikovacího čerpadla B

0260 Porucha vstřikovacího čerpadla B - občasná

0261 Vstřikovač válce 1 - pauza nebo zkrat do mínusu

0262 Vstřikovač válce 1 - zkrat do plusu

0263 Nesprávná funkce válce 1

0264 Vstřikovač válce 2 - pauza nebo zkrat do mínusu

0265 Vstřikovač válce 2 - zkrat do plusu

0266 Nesprávná funkce válce 2

0267 Vstřikovač válce 3 - pauza nebo zkrat do mínusu

0268 Vstřikovač válce 3 - zkrat do plusu

0269 Nesprávná funkce válce 3

0270 Vstřikovač válce 4 - pauza nebo zkrat do mínusu

0271 Vstřikovač válce 4 - zkrat do plusu

0272 Nesprávná funkce válce 4

0273 Vstřikovač válce 5 - pauza nebo zkrat do mínusu

0274 Vstřikovač válce 5 - zkrat do plusu

0275 Nesprávná funkce válce 5

0276 Vstřikovač válce 6 - pauza nebo zkrat do mínusu

0277 Vstřikovač válce 6 - zkrat do plusu

0278 Nesprávná funkce válce 6

0279 Vstřikovač válce 7 - pauza nebo zkrat do mínusu

0280 Vstřikovač válce 7 - zkrat do plusu

0281 Nesprávná funkce válce 7

0282 Vstřikovač válce 8 - pauza nebo zkrat do mínusu

0283 Vstřikovač válce 8 - zkrat do plusu

0284 Nesprávná funkce válce 8

0285 Vstřikovač válce 9 - pauza nebo zkrat do mínusu

0286 Vstřikovač válce 9 - zkrat do plusu

0287 Nesprávná funkce válce 9

0288 Vstřikovač válce 10 - pauza nebo zkrat do mínusu

0289 Vstřikovač válce 10 - zkrat do plusu

0290 Nesprávná funkce válce 10

0291 Vstřikovač válce 11 - pauza nebo zkrat do mínusu

0292 Vstřikovač válce 11 - zkrat do plusu

0293 Nesprávná funkce válce 11

0294 Vstřikovač válce 12 - pauza nebo zkrat do mínusu

0295 Vstřikovač válce 12 - zkrat do plusu

0296 Nesprávná funkce válce 12

0300 Zapalování - výpadky

0301 Zapalování válce 1 - výpadky

0302 Zapalování válce 2 - výpadky

0303 Zapalování válce 3 - výpadky

0304 Zapalování válce 4 - výpadky

0305 Zapalování válce 5 - výpadky

0306 Zapalování válce 6 - výpadky

0307 Zapalování válce 7 - výpadky

0308 Zapalování válce 8 - výpadky

0309 Zapalování válce 9 - výpadky

0310 Zapalování válce 10 - výpadky

0311 Zapalování válce 11 - výpadky

0312 Zapalování válce 12 - výpadky

0320 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače

0321 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovač

0322 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - chybí signál

0323 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - občasná porucha

0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1

0326 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1

0327 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do mínusu

0328 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do plusu

0329 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - občasná porucha

0330 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2

0331 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2

0332 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do mínusu

0333 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do plusu

0334 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - občasná porucha

0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A

0336 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A

0337 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do mínusu

0338 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do plusu

0339 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - občasná porucha

0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele

0341 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele

0342 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do mínusu

0343 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do plusu

0344 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - občasná porucha

0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí

0352 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí

0355 Zapalovací cívka E

0356 Zapalovací cívka F

0357 Zapalovací cívka G

0358 Zapalovací cívka H

0359 Zapalovací cívka I

0360 Zapalovací cívka J

0361 Zapalovací cívka K

0362 Zapalovací cívka L

0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A

0371 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš mnoho impulsů

0372 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš málo impulsů

0373 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - občasná porucha, občasné impulsy

0374 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - chybí impulsy

0375 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B

0376 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš mnoho impulsů

0377 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš málo impulsů

0378 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - občasná porucha, občasné impulsy

0379 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - chybí impulsy

0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček

0381 Poškození kontrolky žhavicích svíček

0385 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B

0356 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B

0387 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do mínusu

0388 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do plusu

0389 Nesprávný s

2016-11-30 21:12:46

Další:

GM

· P0016 - Snímač polohy klikového hřídele Snímač polohy vačkového hřídele Srovnávací řada 1, snímač

· P0030 - vyhřívané lambda sonda (H02S) Ohřívač Ovládací obvod řada 1, snímač 1

· P0031 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 1, sonda 1

· P0032 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1

· P0036 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 1, snímač 2

· P0037 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 1, sonda 2

· P0038 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2

· P0050 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 1

· P0051 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 2, sonda 1

· P0052 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1

· P0053 - HO2S Odpor řada 1, snímač 1 (PCM)

· P0054 - HO2S Odpor banka 1 senzor 2 (PCM)

· P0056 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 2

· P0057 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače obvod, nízké napětí, řada 2, sonda 2

· P0058 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vytápění Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2

· P0068 - škrticí klapky vzduchu Výkon (PCM)

· P0100 - Obvod snímače MAF Nedostatečná aktivita

· P0101 - Mass Air Flow Performance (MAF)

· P0102 - Mass Air Flow (MAF) Obvod Low Frequency

· P0103 - Mass Air Flow (MAF) Obvod High Frequency

· P0104 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný

· P0105 - Obvod snímače MAP Nedostatečná aktivita

· P0106 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Výkon systému

· P0107 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače nízkého napětí

· P0108 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače vysoké napětí

· P0109 - Absolutní tlak sběrného potrubí Circuit Přerušovaný

· P0110 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Obvod snímače

· P0111 - Teplota nasávaného vzduchu Výkon (IAT)

· P0112 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Nízké napětí v obvodu

· P0113 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Obvod snímače vysoké napětí

· P0114 - Teplota nasávaného vzduchu Obvod Přerušovaný

· P0115 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Obvod snímače

· P0116 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Výkon

· P0117 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Nízké napětí v obvodu

· P0118 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Vysoké napětí v obvodu

· P0119 - Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod Přerušovaný

· P0120 - TP výkon systému

· P0121 - Obvod snímače TP Nedostatečná aktivita

· P0122 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač Nízké napětí v obvodu

· P0123 - polohy škrticí klapky (TP) Obvod snímače vysoké napětí

· P0124 - Snímač polohy škrticí klapky 1 Obvod Přerušovaný

· Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) Nedostatečná Closed Loop Control paliva - P0125

· P0126 - Nedostatečná ECT pro stabilní provoz

· P0128 - chladicí termostat Pod Termostat Regulace teploty

· P0130 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S), obvod se zpětnou vazbou (CL), výkon, řada 1, snímač 1

· P0131 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1

· P0132 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 1

· P0133 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá reakce řada 1, snímač 1

· P0134 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 1

· P0135 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 1

· P0136 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 2

· P0137 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2

· P0138 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, sonda 2

· P0139 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá reakce řada 1, snímač 2

· P0140 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 2

· P0141 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 2

· P0142 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 3

· P0143 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 1, snímač 3

· P0144 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 1, snímač 3

· P0145 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 1, snímač 2 Pomalá reakce

· P0146 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita řada 1, snímač 3

· P0147 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívač, výkon, řada 1, snímač 3

· P0150 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S), obvod se zpětnou vazbou (CL), výkon, řada 2, snímač 1

· P0151 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1

· P0152 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 1

· P0153 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá odezva, řada 2, sonda 1

· P0154 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita, řada 2, sonda 1

· P0155 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) topného tělesa, výkon, řada 2, snímač 1

· P0156 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 2

· P0157 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Nízké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2

· P0158 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Vysoké napětí v obvodu, řada 2, sonda 2

· P0159 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Pomalá odezva, řada 2, sonda 2

· P0160 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod Nedostatečná aktivita, řada 2, sonda 2

· P0161 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) topného tělesa, výkon, řada 2, snímač 2

· P0162 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3

· P0163 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Low Voltage

· P0164 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 vysoké napětí

· P0165 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Pomalá reakce

· P0166 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Obvod řada 2, snímač 3 Activity Zjištěno

· P0167 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod ohřívače řada 2, snímač 3

· P0169 - Fuel Složení Sensor

· P0170 - korekce paliva Bank 1

· P0171 - Systém korekce paliva, Lean, řada 1

· P0172 - Systém korekce paliva, Rich Bank 1

· P0173 - korekce paliva Banka 2

· P0174 - Systém korekce paliva, Lean, řada 2

· P0175 - Systém korekce paliva, bohatá řada 2

· P0176 - Fuel Složení Obvod snímače

· P0177 - Fuel Složení Obvod snímače Performance

· P0178 - Fuel Složení obvodu snímače nízkého napětí

· P0179 - Fuel Složení obvodu snímače vysoké napětí

· P0180 - teploty paliva Snímač 1 Circuit

· P0181 - Fuel Temp. Sensor 1 Circuit Performance

· P0182 - Obvod snímače teploty paliva nízké napětí

· P0183 - Fuel Obvod snímače teploty vysoké napětí

· P0184 - Fuel Snímač teploty 1 Circuit Přerušovaný

· P0185 - Fuel Snímač teploty 2 obvodu

· P0186 - Fuel Temp. Sensor 2 Circuit Performance

· P0187 - Fuel Snímač teploty 2 Nízké napětí v obvodu

· P0188 - Fuel Snímač teploty 2 Vysoké napětí v obvodu

· P0189 - Fuel Snímač teploty 2 Circuit Přerušovaný

· P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit

· P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Performance

· P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Nízké napětí v obvodu

· P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor Vysoké napětí v obvodu

· P0194 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Přerušovaný

· Čidlo teploty oleje motoru - P0195

· Teplota oleje Výkon snímače motoru - P0196

· P0197 - teplota oleje motoru Sensor nízké napětí

· P0198 - teplota oleje motoru Sensor vysoké napětí

· P0199 - teplota oleje motoru Sensor Přerušovaný

· P0200 - Injector Control Circuit

· P0201 - Vstřikovač 1, řídicí obvod

· P0202 - Vstřikovač 2, řídicí obvod

· P0203 - Vstřikovač 3, řídicí obvod

· P0204 - Vstřikovač 4, řídicí obvod

· P0205 - Vstřikovač 5, řídicí obvod

· P0206 - Vstřikovač 6, řídicí obvod

· P0207 - Injector 7 řídicích obvodů

· P0208 - Injector 8 řídicích obvodů

· P0209 - Injector 9 řídicích obvodů

· P0210 - Injector 10 ovládacího obvodu

· P0211 - Injector 11 ovládacího obvodu

· P0212 - Injector 12 ovládacího obvodu

· P0213 - Studený start vstřikovače 1

· P0214 - Studený start vstřikovače 2

· P0215 - řízení motoru Uzavírací obvodu

· P0216 - časování vstřiku řídicího obvodu

· P0217 - Motor Nadměrná stav

· P0218 - Transmission Fluid proti přehřátí

· P0219 - Motor překročení rychlosti stav

· P0220 - Obvod snímače APP 2

· P0221 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 obvodu Performance

· P0222 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 Nízké napětí v obvodu

· P0223 - APP (polohy škrtící klapky) Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu

· P0224 - Snímač polohy škrticí klapky 2 Přerušovaný

· P0225 - Obvod snímače APP 3

· P0226 - Obvod snímače APP 3 Performance

· P0227 - APP 3 obvodu snímače nízkého napětí

· P0228 - APP 3 obvodu snímače vysoké napětí

· P0229 - Snímač polohy škrticí klapky 3 Přerušovaný

· P0230 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod

· P0231 - Fuel Pump Zpětná vazba Nízké napětí v obvodu

· P0232 - Palivové čerpadlo Zpětná vazba Vysoké napětí v obvodu

· P0233 - Fuel Pump Secondary Circuit Přerušovaný

· P0234 - Turbodmychadlo Motor overboost stav

· P0235 - turbodmychadla Snímač 1 Circuit

· P0236 - turbodmychadla System

· P0237 - turbodmychadla Snímač Nízké napětí v obvodu

· P0238 - turbodmychadla obvodu snímače vysoké napětí

· P0239 - turbodmychadla Snímač 2 obvodu

· P0240 - turbodmychadla Snímač 2 Performance

· P0241 - turbodmychadla Snímač 2 Nízké napětí v obvodu

· P0242 - turbodmychadla Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu

· P0243 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1

· P0244 - turbodmychadla wastegate Solenoid 1 Výkon

· P0245 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1 Low Voltage

· P0246 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 1 High Voltage

· P0247 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2

· P0248 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 Performance

· P0249 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 Low Voltage

· P0250 - turbodmychadla wastegate Elektromagnet 2 High Voltage

· P0251 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "" Porucha (Cam / Rotor / Injector)

· P0252 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "A" Rozsah / výkon (Cam / Rotor / Injector)

· P0253 - vstřikovací čerpadlo Control měření "A" Low (Cam / Rotor / Injector)

· P0254 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "" High (Cam / Rotor / Injector)

· P0255 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "A" Přerušovaný (Cam / Rotor / Injector)

· P0256 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Porucha (Cam / Rotor / Injector)

· P0257 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Rozsah / výkon (Cam / Rotor / Injector)

· P0258 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Low (Cam / Rotor / Injector)

· P0259 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" High (Cam / Rotor / Injector)

· P0260 - vstřikovací čerpadlo Kontrola paliva měření "B" Přerušované (Cam / Rotor / Injector)

· P0261 - Válec 1 Injector Circuit Low

· P0262 - Válec 1 vstřikovače obvod, vysoké

· P0263 - Válec 1 příspěvek / Balance poruchy

· P0264 - Válec 2 Injector Circuit Low

· P0265 - Válec 2 vstřikovače obvod, vysoké

· P0266 - Cylinder 2 Příspěvky / Balance poruchy

· P0267 - Válec 3 Vstřikovač obvod, nízké

· P0268 - Válec 3 Vstřikovač obvod, vysoké

· P0269 - Válec 3 Příspěvek / Balance poruchy

· P0270 - Válec 4 vstřikovače obvod, nízké

· P0271 - Válec 4 vstřikovače obvod, vysoké

· P0272 - Válec 4 Příspěvek / Balance poruchy

· P0273 - Válec 5 Injector Circuit Low

· P0274 - Válec 5 vstřikovače obvod, vysoké

· P0275 - Válec 5 Příspěvek / Balance poruchy

· P0276 - Válec 6 Injector Circuit Low

· P0277 - Válec 6 vstřikovače obvod, vysoké

· P0278 - Válec 6 Příspěvek / Balance poruchy

· P0279 - Válec 7 Injector Circuit Low

· P0280 - Válec 7 vstřikovače obvod, vysoké

· P0281 - Válec 7 Příspěvek / Balance poruchy

· P0282 - Válec 8 Injector Circuit Low

· P0283 - Válec 8 vstřikovače obvod, vysoké

· P0284 - Válec 8 Příspěvek / Balance poruchy

· P0285 - Válec 9 Injector Circuit Low

· P0286 - Válec 9 vstřikovače obvod, vysoké

· P0287 - Válec 9 Příspěvek / Balance poruchy

· P0288 - Válec 10 Injector Circuit Low

· P0289 - Válec 10 vstřikovače obvod, vysoké

· P0290 - Válec 10 Příspěvek / Balance poruchy

· P0291 - Válec 11 Injector Circuit Low

· P0292 - Válec 11 vstřikovače obvod, vysoké

· P0293 - Válec 11 Příspěvek / Balance poruchy

· P0294 - Válec 12 Injector Circuit Low

· P0295 - Válec 12 vstřikovače obvod, vysoké

· P0296 - Válec 12 Příspěvek / rozsah poruchy

· P0300 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování motoru

· P0301 - Válec 1 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování

· P0302 - Válec 2 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0303 - Válec 3 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0304 - Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0305 - Válec 5 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0306 - Válec 6 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0307 - Válec 7 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0308 - Válec 8 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0309 - Válec 9 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0310 - Válec 10 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0311 - Válec 11 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0312 - Válec 12 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno

· P0313 - vynechání jiskry při zapalování detekována hladiny paliva

· P0315 - polohy klikového hřídele (CKP) variační systém hodnoty nejsou uloženy v paměti PCM

· P0318 - Rough Road Obvod snímače

· P0320 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, funkční porucha

· P0321 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, rozsah / výkon

· P0322 - IC modulu 4X referenční obvod No frekvence

· P0323 - Zapalovací / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný

· P0324 - čidla klepání (KS) Výkon modulu

· P0325 - PCM čidla klepání obvod

2016-11-30 21:17:05

Pokračování:

· P0326 - snímač klepání obvodu Nadměrné zpoždění zážehu

· P0327 - čidla klepání Nízké napětí v obvodu

· P0328 - Snímač klepání motoru 1 obvod, vysoké vstupní (Bank 1 nebo Single Sensor)

· P0329 - čidla klepání 1 okruh Přerušovaný (řada 1 nebo jedním snímačem)

· P0330 - čidla klepání (KS) Obvod Bank 2

· P0331 - Snímač klepání motoru 2 obvodu rozsah / výkon (Bank 2)

· P0332 - klepání čidlo 2 Circuit Low Input (Bank 2)

· P0333 - Snímač klepání motoru 2 Obvod High Input (Bank 2)

· P0334 - čidla klepání 2 Circuit Přerušovaný (Bank 2)

· P0335 - Obvod snímače CKP Performance

· P0336 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) výkonu

· P0337 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Obvod snímače Nízká pracovní cyklus

· P0338 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Snímač obvod, vysoké pracovní cyklus

· P0339 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Obvod snímače Přerušovaný

· P0340 - Snímač polohy vačkového hřídele (CMP) Obvod snímače

· P0341 - Snímač polohy vačkového hřídele Výkon (CMP)

· P0342 - Snímač polohy vačkového hřídele Circuit Low Input

· P0343 - Snímač polohy vačkového hřídele obvod, vysoké vstupní

· P0344 - Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušovaný

· P0350 - Zapalovací cívka Primární / sekundární Porucha obvodu

· P0351 - Zapalovací cívka 1, řídicí obvod

· P0352 - Zapalovací cívka 2, řídicí obvod

· P0353 - Zapalovací cívka 3, řídicí obvod

· P0354 - Zapalovací cívka 4 řídicího obvodu

· P0355 - Zapalovací cívka 5, řídicí obvod

· P0356 - Zapalovací cívka 6, řídicí obvod

· P0357 - Zapalovací cívka 7 řídicího obvodu

· P0358 - Zapalovací cívka 8 řídicího obvodu

· P0359 - Zapalovací cívka I Primární / sekundární Porucha obvodu

· P0360 - Zapalovací cívka J Primární / sekundární Porucha obvodu

· P0361 - Zapalovací cívka K Primární / sekundární Porucha obvodu

· P0362 - Zapalovací cívka L Primární / sekundární Porucha obvodu

· P0370 - časování Referenční High Resolution signál Porucha

· P0371 - IC 24X referenční obvod příliš mnoho Luštěniny

· P0372 - IC 24X referenční obvod Chybějící Luštěniny

· P0373 - časování Odkaz vysokým rozlišením signál přerušovaný / nevyzpytatelné luštěniny

· P0374 - časování Odkaz vysokým rozlišením signálu Žádné luštěniny

· P0375 - časování Odkaz vysoké rozlišení signálu B Závada

· P0376 - časování Referenční High Resolution signál B Příliš mnoho Luštěniny

· P0377 - časování Referenční High Resolution signál B Příliš málo Luštěniny

· P0378 - časování Referenční High rozlišení signálu B Přerušované / nevyzpytatelné luštěniny

· P0379 - časování Odkaz vysokým rozlišením signálu B Žádné luštěniny

· P0380 - Glow Plug / Heater Circuit "" Porucha

· P0381 - Glow Plug / ohřívač Indikátor Porucha obvodu

· P0382 - Recirkulace výfukových plynů Flow Závada

· P0385 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) B Obvod

· P0386 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Snímač B Performance

· P0387 - Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Low Input

· P0388 - Snímač polohy klikového hřídele B obvod, vysoké vstupní

· P0389 - Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Přerušované

· P0400 - Recirkulace výfukových plynů Flow Závada

· P0401 - recirkulace výfukových plynů (EGR), nedostatečný průtok

· P0402 - recirkulace výfukových plynů Flow Nadměrné Zjištěno

· P0403 - recirkulace výfukových plynů (EGR) Solenoid ovládacího obvodu

· P0404 - recirkulace výfukových plynů (EGR), otevřená pozice Performance

· P0405 - recirkulace výfukových plynů (EGR), snímač polohy Nízké napětí v obvodu

· P0406 - recirkulace výfukových plynů Snímač A obvod, vysoké

· P0407 - recirkulace výfukových plynů Snímač B obvod, nízké

· P0408 - recirkulace výfukových plynů Snímač B obvod, vysoké

· P0410 - Sekundární Air Injection (AIR) System

· P0411 - Sekundární Air Injection (AIR) System

· P0412 - Sekundární Air Injection (AIR) Solenoid Relay Control Circuit Bank 1

· P0413 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil okruhu, Otevřít

· P0414 - Sekundární Air Injection Systém spínání ventilu obvod je zkratován

· P0415 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Porucha obvodu

· P0416 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B přerušený obvod

· P0417 - Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B obvod je zkratován

· P0418 - Sekundární Air Injection (AIR) relé čerpadla, řídicí obvod Bank 1

· P0419 - Sekundární Air Injection (AIR) relé čerpadla, řídicí obvod Banka 2

· P0420 - Catalyst Nízká účinnost systému

· P0421 - Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)

· P0422 - Catalyst Nízká účinnost systému, řada 1

· P0423 - Vytápění Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (Bank 1)

· P0424 - Vytápění teplota katalyzátoru pod prahem (Bank 1)

· P0430 - Systém katalyzátoru Nízká účinnost, řada 2

· P0431 - Warm Up Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (řada 2)

· P0432 - Systém katalyzátoru Nízká účinnost, řada 2

· P0433 - Vytápění Catalyst účinnost pod prahovou hodnotou (řada 2)

· P0434 - Vytápění teplota katalyzátoru pod prahovou hodnotou (řada 2)

· P0440 - odpařování paliva (EVAP) Systém

· P0441 - odpařování paliva Control System Nesprávné Purge Flow

· P0442 - odpařování paliva (EVAP) Systém Malé netěsnosti Zjištěno

· P0443 - EVAP Elektromagnetický ventil 1 řídicího obvodu

· P0444 - systému pro regulaci vypařování emisí Purge regulační ventil přerušený obvod

· P0445 - systému pro regulaci vypařování emisí Purge regulační ventil zkratovaný obvod

· P0446 - odsávání Vent elektromagnetického ventilu Control System

· P0447 - odpařování paliva Control System Vent řídicí obvod Otevřít

· P0448 - systému pro regulaci vypařování emisí Vent Řídicí obvod zkratovaný

· P0449 - odpařování paliva (EVAP) Vent solenoidu ovládacího obvodu

· P0450 - tlaku v palivové nádrži obvodu snímače

· P0451 - systému pro regulaci vypařování emisní snímače tlaku Rozsah / výkon

· P0452 - Snímač tlaku v palivové nádrži Nízké napětí v obvodu

· P0453 - tlaku v palivové nádrži obvodu snímače vysoké napětí

· P0454 - systému pro regulaci vypařování emisní snímače tlaku Přerušovaný

· P0455 - odpařování paliva (EVAP) Systém Leak Zjištěno

· P0460 - Obvod snímače hladiny paliva

· P0461 - Výkon snímače hladiny paliva

· P0462 - Snímač hladiny paliva Nízké napětí v obvodu

· P0463 - Snímač hladiny paliva Vysoké napětí v obvodu

· P0464 - Fuel Level Sensor Circuit Přerušovaný

· P0465 - Vyčistit snímač průtoku Porucha obvodu

· P0466 - Vyčistit snímač průtoku obvodu rozsah / výkon

· P0467 - Vyčistit snímač průtoku obvodu Low Input

· P0468 - Vyčistit snímač průtoku obvod, vysoké vstupní

· P0469 - Purge průtoku v obvodu snímače Přerušovaný

· P0470 - Exhaust Porucha čidla tlaku

· P0471 - Exhaust Pressure Sensor Rozsah / výkon

· P0472 - Exhaust Pressure Sensor Low

· P0473 - Exhaust Pressure Sensor High

· P0474 - Exhaust Pressure Sensor Přerušovaný

· P0475 - Exhaust Tlakový regulační ventil Závada

· P0476 - Exhaust Tlakový regulační ventil Rozsah / výkon

· P0477 - Exhaust Tlakový regulační ventil s nízkou

· P0478 - Exhaust Tlakový regulační ventil High

· P0479 - Exhaust Tlakový regulační ventil Přerušovaný

· P0480 - Relé chladicího ventilátoru 1 řídicího obvodu

· P0481 - Relé chladicího ventilátoru 2 řídicího obvodu

· P0482 - chladicí ventilátor 3 ovládací obvod porucha

· P0483 - Cooling Fan racionalita Kontrola Porucha

· P0484 - chladicí ventilátor obvodu Nadproudová

· P0485 - Cooling Fan Power / Ground Porucha obvodu

· P0496 - odpařování paliva (EVAP) Systém Flow Během Bez očištění

· P0500 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Obvod

· P0501 - rychlosti vozidla Dosah senzoru / výkon

· P0502 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Circuit Low Input

· P0503 - Snímač rychlosti vozidla (VSS) Obvod Přerušovaný

· P0505 - Idle Control System Závada

· P0506 - Volnoběžné otáčky

· P0507 - Volnoběžné otáčky

· P0510 - Uzavřená škrticí klapky spínač Porucha

· P0512 - zapínání obvodu

· P0520 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač Porucha obvodu

· P0521 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač obvodu Rozsah / výkon

· P0522 - Snímač tlaku motorového oleje / spínač obvod, nízké napětí

· P0523 - Snímač tlaku motorového oleje / přepínač Vysoké napětí v obvodu

· P0526 - chladicí ventilátor obvod snímače rychlosti

· P0530 - A / C chladiva Snímač tlaku Porucha obvodu

· P0531 - A / C chladiva Snímač tlaku obvodu Rozsah / výkon

· P0532 - klimatizace (A / C), snímače tlaku chladiva Nízké napětí v obvodu

· P0533 - klimatizace (A / C), snímače tlaku chladiva obvod, vysoké napětí

· P0534 - Klimatizace Chladivo Ztráta

· P0550 - posilovač řízení tlaku (PSP) Obvod spínače

· P0551 - posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Dosah / výkon

· P0552 - posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Low Input

· P0553 - posilovač řízení snímače tlaku obvod, vysoké vstupní

· P0554 - posilovač řízení tlaku v obvodu snímače Přerušovaný

· P0560 - Systémové napětí

· P0561 - Systémové napětí nestabilní

· P0562 - Systémové napětí Low (TCM)

· P0563 - Systémové napětí High (TCM)

· P0564 - Tempomat Multi-Function Obvod spínače (PCM)

· P0565 - Tempomat On signálu Porucha

· P0566 - Tempomat Off signál Závada

· P0567 - Tempomat Resume signál Porucha

· P0568 - Tempomat Set signál Závada

· P0569 - Tempomat pobřeží signál Závada

· P0570 - Tempomat Accel signál Závada

· P0571 - Tempomat brzdy Obvod spínače

· P0573 - Tempomat / brzdového spínače A obvod, vysoké

· P0574 - Rychlost vozidla je příliš vysoká - nad 110 mph - Kontrola Disabled Cruise

· P0575 - Tempomat Související Závada

· P0576 - Tempomat Související Závada

· P0576 - Tempomat Související Závada

· P0578 - Tempomat Související Závada

· P0579 - Tempomat Související Závada

· P0580 - Tempomat Související Závada

· P0600 - Sériová komunikace Link Porucha

· P0601 - Řídicí modul paměť pouze pro čtení (ROM)

· P0602 - Řídicí modul není naprogramován

· P0603 - Řídicí modul dlouhodobé paměti reset

· P0604 - Paměť Random Access Control Module (RAM)

· P0605 - Řídicí modul Programování Read Only Memory (ROM)

· P0606 - Řídicí modul Interní Performance

· P0607 - Porucha ECU

· P0608 - Řídicí modul VSS výstup "A" Porucha

· P0609 - Řídicí modul VSS výstup "B" Porucha

· P0610 - Řídicí modul Možnosti vozidel nesprávné

· P0615 - relé spouštěče ovládacího obvodu

· P0616 - Startovací relé řídicí obvod, nízké napětí

· P0617 - Startovací relé řídicí obvod, vysoké napětí

· P0620 - generátor řídicího obvodu Závada

· P0621 - Generátor L-Terminal Circuit

· P0622 - svorky F generátoru obvodu

· P0625 - svorky F generátoru Nízké napětí v obvodu

· P0626 - svorky F generátoru Vysoké napětí v obvodu

· P0628 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod, nízké napětí

· P0629 - relé palivového čerpadla, řídicí obvod, vysoké napětí

· P0638 - Throttle Actuator Control (TAC) Command Performance

· P0641 - PCM napětí mimo toleranci na referenčním obvodu 5 V

· P0645 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit

· P0646 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit

· P0647 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit

· P0650 - Kontrolka funkční poruchy (MIL) řídicího obvodu

· P0651 - PCM napětí mimo toleranci na referenčním obvodu 5 V

· P0654 - Otáčky Výkon motoru Porucha obvodu

· P0655 - Výkon motoru Hot Lamp Řídicí obvod Malfucntion

· P0656 - Fuel Výstupní úroveň Porucha obvodu

· P0660 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod

· P0661 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod, nízké napětí

· P0662 - Sací potrubí Tuning (IMT) Ventil elektromagnetický řídicí obvod, vysoké napětí

· P0685 - Řízení motoru zapalovací relé řídicího obvodu (PCM)

· P0691 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, nízké napětí

· P0693 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, nízké napětí

· P0692 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, vysoké napětí

· P0694 - Relé chladicího ventilátoru řídicí obvod, vysoké napětí

· P0700 - Transmission Control System Závada

2016-11-30 21:19:08

Pokračování:

· P0701 - Transmission Control System Rozsah / výkon

· P0702 - Transmission Control System Elektrická

· P0703 - Brzdový spínač Porucha obvodu

· P0704 - Spínač spojky Vstup Porucha obvodu

· P0705 - Trans Dosah Obvod spínače

· P0706 - Trans Rozsah Přepínač výkonu

· P0707 - Dosah obvod snímače Low Input

· P0708 - Dosah obvod snímače High Input

· P0709 - Dosah v obvodu snímače Přerušovaný

· P0710 - převodové kapaliny Snímač teploty Porucha obvodu

· P0711 - TFT obvod snímače Rozsah / výkon

· P0712 - Teplota převodové kapaliny (TFT), obvod snímače Low Input

· P0713 - Teplota převodové kapaliny (TFT) Čidlo obvod, vysoké vstupní

· P0714 - převodové kapaliny Obvod snímače teploty Přerušovaný

· P0715 - vstup / turbíny obvod snímače rychlosti Porucha

· P0716 - Snímač vstupních otáček obvod Přerušovaný

· P0717 - Snímač vstupních otáček Circuit Low Input

· P0718 - vstup / turbíny obvod snímače rychlosti Přerušovaný

· P0719 - Brzdový spínač, obvod nízkého vstupního

· P0720 - Snímač výstupních otáček Porucha obvodu

· P0721 - Výstup Rozsah rychlosti snímače / výkon

· P0722 - Snímač výstupních otáček obvod Low Input

· P0723 - Snímač výstupních otáček Přerušovaný

· P0724 - Brzdový spínač obvodu vysoká vstupní

· P0725 - Otáčky motoru, vstupní obvod

· P0726 - Otáčky motoru, vstupní obvod Rozsah / výkon

· P0727 - Otáčky motoru, obvod, žádný signál

· P0728 - Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný

· P0730 - Nesprávný převodový poměr

· P0731 - Nesprávný první převodový poměr

· P0732 - Nesprávný druhý převodový poměr

· P0733 - Nesprávný třetí převodový poměr

· P0734 - Nesprávný čtvrtý převodový poměr

· P0735 - Převodovka 5 Nesprávný poměr

· P0736 - Reverzní nesprávný převodový poměr

· P0740 - TCC Povolit Solenoid obvodního Electrical

· P0741 - TCC systém Stuck Off

· P0742 - TCC systém Stuck On

· P0743 - TCC Povolit Solenoid obvodního Electrical

· P0744 - Spojka měniče točivého momentu Circuit Přerušovaný

· P0745 - Elektromagnet řízení tlaku Závada

· P0746 - Řízení tlaku Elektromagnetický výkon nebo Stuck Off

· P0747 - Elektromagnet řízení tlaku Stuck On

· P0748 - Řízení tlaku Solenoid obvodního elektrické

· P0749 - Elektromagnet řízení tlaku Přerušovaný

· P0750 - elektromagnetem řazení se o poruchu

· P0751 - 1-2 Shift elektromagnetický ventil Performance - ne první nebo čtvrté Gear

· P0752 - 1-2 Shift elektromagnetický ventil Performance - Ne Druhý nebo třetím rychlostním stupni

· P0753 - 1-2 Shift Solenoid obvodního Elektrické

· P0754 - Shift Solenoid Přerušovaný

· P0755 - elektromagnetem řazení B Závada

· P0756 - 2-3 Shift elektromagnetický ventil Performance - ne první nebo druhý Gear

· P0757 - 2-3 Shift elektromagnetický ventil Performance - No třetí nebo čtvrtý Gear

· P0758 - 2-3 Shift Solenoid obvodního Elektrické

· P0759 - elektromagnetem řazení B Přerušované

· P0760 - elektromagnetem řazení C Závada

· P0761 - Elektromagnet řazení C, výkon nebo Stuck Off

· P0762 - Elektromagnet řazení C Stuck On

· P0763 - elektromagnetem řazení C Elektrické

· P0764 - elektromagnetem řazení C Přerušovaný

· P0765 - elektromagnetem řazení D Závada

· P0766 - Elektromagnet řazení D výkonu nebo Stuck Off

· P0767 - Elektromagnet řazení D Stuck On

· P0768 - elektromagnetem řazení D Electrical

· P0769 - elektromagnetem řazení D Přerušovaný

· P0770 - elektromagnetem řazení E Závada

· P0771 - Elektromagnet řazení E výkonu nebo Stuck Off

· P0772 - Elektromagnet řazení E Stuck On

· P0773 - elektromagnetem řazení E Electrical

· P0774 - elektromagnetem řazení E Přerušovaný

· P0780 - Shift Porucha

· P0781 - 1-2 Shift Porucha

· P0782 - 2-3 Shift Porucha

· P0783 - Řazení 3-4 Porucha

· P0784 - 4-5 Shift Porucha

· P0785 - 3-2 Shift Solenoid obvodního Elektrické

· P0786 - Shift / Časování Elektromagnet Rozsah / výkon

· P0787 - Shift / Časování Elektromagnet Low

· P0788 - Shift / Časování Elektromagnet High

· P0789 - Shift / Časování Elektromagnet Přerušovaný

· P0790 - Normal / výkon Přepínač Porucha obvodu

· P0801 - Reverzní Řízení blokování Porucha obvodu

· P0803 - 1-4 řazení nahoru (Přejít Shift) elektromagnetického regulačního obvodu Závada

· P0804 - 1-4 řazení nahoru (Přejít Shift) lampy, řídicí obvod Závada

· P0850 - neutrálu / parkovací polohy (PNP) Obvod spínače

· P0856 - Powertrain Indikováno Traction Control Porucha

· P0894 - Převodovka Component prokluzuje

· P0897 - PCM detekuje předpokládané životnosti převodové kapaliny o 10 procent nebo méně

· P0962 - tlak v potrubí (PC), elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)

· P0963 - tlak v potrubí (PC), elektromagnetu řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P0966 - Spojka řízení tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)

· P0967 - Spojka řízení tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P0970 - ovládání Shift tlaku (PC) elektromagnetu řídicí obvod, nízké napětí (TCM)

· P0971 - Shift řízení tlaku (PC) elektromagnetického regulačního High Voltage (TCM)

· P0973 - PCM detekuje přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu ventilu 1-2 SS

· P0974 - PCM detekuje trvalý zkrat na napětí v obvodu ventilu 1-2 SS

· P0976 - PCM detekuje nepřetržité přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu ventilu 2-3 SS

· P0977 - PCM detekuje trvalý zkrat na napětí v obvodu ventilu 2-3 SS

· P0979 - Elektromagnet řazení (SS) 3, řídicí obvod, nízké napětí (TCM)

· P0980 - Elektromagnet řazení (SS) 3, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P0982 - Elektromagnet řazení (SS) 4, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P0983 - Elektromagnet řazení (SS) 4, řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P0985 - Elektromagnet řazení (SS) 5, řídicí obvod, nízké napětí (TCM)

· P0986 - Elektromagnet řazení (SS) 5 řídicí obvod, vysoké napětí (TCM)

· P1031 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) proud topného tělesa monitoru řídícího obvodu Banks 1 a 2, snímač 1

· P1032 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Ohřívač Warm Up řídicích obvodů Banks 1 a 2, snímač 1

· P1101 - Aktuální naměřené proud vzduchu z MAF, MAP, EGR a TP, není v rozsahu vypočteného průtoku vzduchu

· P1105 - Sekundární Vakuové Obvod snímače

· P1106 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí

· P1107 - Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí

· P1108 - BARO MAP senzor Porovnání příliš vysoká

· P1109 - Sekundární Port Throttle systém

· P1111 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) v obvodu čidla Přerušovaný vysoké napětí

· P1112 - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) v obvodu čidla Přerušovaný nízké napětí

· P1113 - sání Resonance přepínání solenoidu ovládacího obvodu

· P1114 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí

· P1115 - Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí

· P1116 - ECT signál nestabilní nebo přerušovaný

· P1117 - Teplota chladicí kapaliny motoru. Signal Out-Of-rozsahu nízkých

· P1118 - Teplota chladicí kapaliny motoru. Signal Out-Of-vysoký rozsah

· P1119 - ECT Signal Out-Of-rozsah s TFT Sensor

· P1120 - polohy škrticí klapky (TP), snímač 1 obvod

· P1121 - polohy škrticí klapky (TP) v obvodu snímače Přerušovaný vysoké napětí

· P1122 - polohy škrticí klapky (TP) v obvodu snímače Přerušovaný nízké napětí

· P1125 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) System

· P1130 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 1, snímač 1

· P1131 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 1, snímač 2

· P1132 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) obvod, nízké Odchylka řada 2, snímač 1

· P1133 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Nedostatečné spínání řada 1, snímač 1

· P1134 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time Poměr řada 1, snímač 1

· P1135 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Lean Mean řada 1, snímač 1

· P1136 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Rich Střední řada 1, snímač 1

· P1137 - vyhřívaný lambda sondy (HO2S), řada 1, sonda 2 Lean System nebo nízkého napětí

· P1138 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, sonda 2 Rich or High Voltage

· P1139 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Insuff. Spínací řada 1, snímač 2

· P1140 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time Poměr řada 1, snímač 2

· P1141 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 1, snímač 2

· P1143 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, snímač 3 Lean System nebo nízkého napětí

· P1144 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 1, snímač 3 Rich or High Voltage

· P1145 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 1, snímač 3

· P1153 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Nedostatečná Spínací řada 2, snímač 1

· P1154 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Transition Time stran, řada 2, sonda 1

· P1155 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Lean Mean řada 2, snímač 1

· P1156 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) Rich Střední řada 2, snímač 1

· P1157 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, sonda 2 Lean System nebo nízkého napětí

· P1158 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, sonda 2 Rich or High Voltage

· P1159 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 2, snímač 2

· P1161 - vyhřívané lambda sonda (HO2S) ohřívače Ovládací obvod řada 2, snímač 2

· P1163 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, snímač 3 Lean System nebo nízkého napětí

· P1164 - vyhřívané lambda sonda (HO2S), řada 2, snímač 3 Rich or High Voltage

· P1165 - Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) Cross Počítá řada 2, snímač 3

· P1170 - Bank Bank korekce paliva Offset

· P1171 - Palivový systém Lean při zrychlování

· P1172 - Fuel Převod čerpadla nedostatečný průtok

· P1185 - Motor Oil Teplota okruhu

· P1186 - Obvod EOT Performance

· P1187 - Obvod snímače EOT nízké napětí

· P1188 - EOT obvodu snímače vysoké napětí

· P1189 - tlaku motorového oleje (EOP) Obvod spínače

· P1190 - Motor vakuové těsnosti

· P1191 - přívod vzduchu úniku vzduchu

· P1200 - Injector ovládacího obvodu

· P1201 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače Rozsah / výkon

· P1202 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače Nízkofrekvenční

· P1203 - (. Alt paliva) Plyn Hmotnost Obvod snímače High Frequency

· P1211 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný High

· P1212 - Mass Air Flow Circuit Přerušovaný Nízká

· P1214 - vstřikovací čerpadlo Načasování Offset

· Indikováno Ground Fault Detection - P1215

· P1216 - Fuel Solenoid Doba odezvy Too Short

· P1217 - Fuel Solenoid Doba odezvy příliš dlouhý

· P1218 - vstřikovací čerpadlo kalibrace obvodu

· P1219 - Snímač polohy škrticí klapky referenční napětí

· P1220 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač 2 obvodu

· P1221 - Fuel Pump Secondary Circuit Low

· P1222 - Injector řídicí obvod Přerušovaný

· P1225 - Injector Circuit válců 2 Přerušovaný

· P1228 - Injector Circuit válců 3 Přerušovaný

· P1231 - Injector Circuit válců 4 Přerušovaný

· P1234 - Injector Circuit válců 5 Přerušovaný

· P1237 - Injector Circuit válců 6 Přerušovaný

· P1240 - Injector Circuit válce 7 Přerušovaný

· P1243 - Injector Circuit válců 8 Přerušovaný

· P1245 - sání Plénum přepínací ventil

· P1250 - Early paliva odpařování obvod ohřívače

· P1257 - Supercharger Systém overboost

· P1258 - chladicí kapaliny motoru proti přehřátí - nad 268 ° C - Režim ochrany Active

· P1260 - poslední test se nezdařilo SCC ENTER: Více informací.

· P1270 - Snímač polohy plynového pedálu A / D převodník Error

· P1271 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Čidlo 1-2 Korelace

· P1272 - Snímač polohy plynového pedálu 2

· P1273 - "polohy pedálu akcelerátoru Sensor 1

· P1274 - Vstřikovače Kabelové nesprávně

· P1275 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 1 obvod

· P1276 - Snímač polohy plynového pedálu 1 obvodu Výkon

· P1277 - Snímač polohy plynového pedálu 1 Nízké napětí v obvodu

· P1278 - Snímač polohy plynového pedálu 1 Vysoké napětí v obvodu

· P1280 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 2 obvodu

· P1281 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Circuit Performance

· P1282 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Nízké napětí v obvodu

· P1283 - Snímač polohy plynového pedálu 2 Vysoké napětí v obvodu

· P1285 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 obvodu

· P1286 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 obvodu Performance

· P1287 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 Nízké napětí v obvodu

· P1288 - Snímač polohy pedálu akcelerátoru 3 Vysoké napětí v obvodu

· P1300 - Zapalovač Circuit

2016-11-30 21:21:22

Pokračování:

· P1305 - Zapalovací cívka 2 primární zpětnovazební obvod

· P1310 - Zapalovací cívka 3 primární zpětnovazební obvod

· P1315 - Zapalovací cívka 4 primární zpětnovazební obvod

· Parametr P1320 - IC 4X referenční obvod Přerušovaný

· P1321 - elektronický systém zapalování Fault Line

· P1322 - EI System nebo Ignition Control Extra nebo chybějící

· P1323 - IC 24X referenční obvod Low Frequency

· P1324 - Crank RPM je příliš nízké

· P1335 - Obvod CKP

· P1336 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Systém Variation nenaučil

· P1345 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) -Camshaft Position (CMP) Korelace

· P1346 - sání vačkového hřídele Výkon motoru [CMP] System Sensor

· P1350 - Ignition Control System

· P1351 - Ignition Control cívky obvod, vysoké napětí

· P1352 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 2

· P1353 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 3

· P1354 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 4

· P1355 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 5

· P1356 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 6

· P1357 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 7

· P1358 - IC Výstupní proud vysokého / Pulse zjištěných při GND_Cyl. 8

· P1359 - Zapalovací cívka Skupina 1, řídicí obvod

· P1360 - Zapalovací cívka skupina 2, řídicí obvod

· P1361 - Ignition Control cívky obvod, nízké napětí

· P1362 - IC válců 2 Není Přepínání Po Povolit

· P1363 - IC válců 3 Ne Přepínání Po Povolit

· P1364 - IC válců 4 Ne Přepínání Po Povolit

· P1365 - IC válců 5 Ne Přepínání Po Povolit

· P1366 - IC válců 6 Ne Přepínání Po Povolit

· P1367 - IC válce 7 Ne Přepínání Po Povolit

· P1368 - IC válců 8 Ne Přepínání Po Povolit

· P1370 - IC 4X referenční obvod příliš mnoho Luštěniny

· P1371 - IC 4X referenční obvod příliš málo Luštěniny

· P1372 - Snímač polohy klikového hřídele (CKP) Čidlo AB Korelace

· P1374 - 3X referenční obvod

· P1375 - IC 24X referenční obvod, vysoké napětí

· P1376 - Zapalovací Ground obvodu

· P1377 - IC Cam Pulse 4x Referenční impuls

· P1380 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování - Rough Road Data nejsou k dispozici

· P1381 - Zjištěno vynechání jiskry při zapalování - Ne Komunikace s brzdovým řídicím modulem

· P1390 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače

· P1391 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače Performance

· P1392 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače nízkého napětí

· P1393 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače vysoké napětí

· P1394 - snímač rychlosti kol 1 - G - Obvod snímače Přerušovaný

· P1395 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače

· P1396 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače Performance

· P1397 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače nízkého napětí

· P1398 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače vysoké napětí

· P1399 - snímač rychlosti kol 2 - G - Obvod snímače Přerušovaný

· P1403 - zpětné vedení výfukových plynů ventil 1

· P1404 - recirkulace výfukových plynů (EGR) uzavřené poloze Výkon

· P1405 - zpětné vedení výfukových plynů ventil 3

· P1406 - EGR ventilu čepu Pozice obvodu

· P1407 - EGR Air vniknutí do odtah na EGR ventil

· P1408 - tlak v sacím potrubí obvodu snímače

· P1409 - EGR Vacuum System Leak

· P1410 - tlaku v palivové nádrži System

· P1415 - Sekundární Air Injection (AIR) System Bank 1

· P1416 - Sekundární Air Injection (AIR) systém Banka 2

· P1418 - Sekundární Air Injection Systém relé řídicí obvod, vysoké

· P1420 - nasávaného vzduchu nízkotlaký spínač obvod, nízké napětí

· P1421 - nasávaného vzduchu nízkotlaký spínač obvod, vysoké napětí

· P1423 - nasávaného vzduchu Vysokotlaký spínač Vysoké napětí v obvodu

· P1431 - Snímač hladiny paliva 2 Circuit Performance

· P1432 - Fuel Level Sensor 2 Nízké napětí v obvodu

· P1433 - Fuel Level Sensor 2 Vysoké napětí v obvodu

· P1441 - odpařování paliva (EVAP) Systém Flow Během Bez očištění

· P1442 - odsávání Vacuum Sw. High Voltage Během Ign. Na

· P1450 - Obvod snímače barometrického tlaku

· P1451 - Barometrický Press. Výkon Sensor

· P1460 - chladicí ventilátor kontrolního systému

· P1480 - chladicí ventilátor 1 řídicí obvod, vysoké

· P1481 - chladicí ventilátor obvod snímače rychlosti

· P1482 - Cooling Fan Speed Výstupní obvod

· P1483 - Chladící systém motoru výkon

· P1484 - chladicí ventilátor výkon systému

· P1500 - Starter Signal Circuit

· P1501 - proti krádeži System

· P1501 - Snímač rychlosti vozidla Obvod Přerušovaný

· P1502 - proti krádeži paliva signál povolení neobdržel

· P1503 - proti krádeži paliva signál povolení není správná

· P1504 - Rychlost vozidla Výstupní obvod

· P1508 - Volnoběžné otáčky - Idle Air Control (IAC), systém nebude reagovat

· P1509 - Volnoběžné otáčky - Idle Air Control (IAC), systém nebude reagovat

· P1510 - Throttle Control System Performance - Throttle Omezení aktivní

· P1511 - Throttle Control System - Backup System Performance

· P1514 - Průtok vzduchu do TP Sensor korelace vysoká

· P1515 - Electronic Throttle systém polohy škrticí klapky

· P1516 - Throttle Actuator Control (TAC) modul škrticí klapky Pohon Pozice Performance

· P1517 - Electronic Throttle Module

· P1518 - Electronic Throttle modulu pro PCM sdělení

· P1519 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení

· P1520 - Rozsah přenosu Obvod spínače

· P1521 - Převodovka Podílel se na High Throttle úhlu

· P1522 - Park / Neutral řídit / vzad ve vysokých otáčkách

· P1523 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon

· P1524 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon

· P1525 - škrticí klapky ServiceRequired

· P1526 - minimální polohy škrticí klapky nenaučil

· P1527 - Dosah do tlakového spínače korelace

· P1528 - guvernér

· P1529 - Vyhřívané přední sklo Žádost o problému

· P1530 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení

· P1531 - A / C Low Side snímač teploty Závada

· P1532 - A / C výparníku Temp. Sens. Nízké napětí v obvodu

· P1533 - A / C výparníku Temp. Sens. Vysoké napětí v obvodu

· P1534 - A / C High Side Temp. Vysílač nízkého napětí

· P1535 - A / C Vysoká boční Obvod snímače teploty

· P1536 - chladicí kapaliny motoru proti přehřátí - klimatizace (A / C) Disabled

· P1537 - A / C Žádost o obvod, nízké napětí

· P1538 - A / C Žádost o obvod, vysoké napětí

· P1539 - A / C Clutch Stav Vysoké napětí v obvodu

· P1540 - klimatizace (A / C), chladiva Přetlak - klimatizace (A / C) Disabled

· P1541 - A / C Vysoká boční Over Temperature

· P1542 - A / C systém vysokého tlaku a teploty

· P1543 - A / C System Performance

· P1544 - A / C chladiva Stav Velmi nízká

· P1545 - klimatizace (A / C) spojky Relay Control Circuit

· P1546 - A / C Clutch Stav Nízké napětí v obvodu

· P1547 - A / C výkon systému za zhoršených podmínek

· P1548 - A / C cirkulačního okruhu

· P1551 - škrtící ventil s klidovou polohou Nebylo dosaženo během Dozvědět

· P1554 - Tempomat zpětnovazební obvod

· P1555 - Elektronická regulace trysky Výkon

· P1558 - Tempomat Servo Označuje Low

· P1559 - Ovládací režim Power Management Cruise

· P1560 - transaxle není v jednotce - Kontrola Disabled Cruise

· P1561 - Cruise Vent Solenoid

· P1562 - Cruise Vacuum Solenoid

· P1563 - Cruise Vehicle Speed / Set Speed Rozdíl je příliš vysoké

· P1564 - Zrychlení vozu je příliš vysoká - Kontrola Disabled Cruise

· P1565 - Cruise Servo Snímač polohy

· P1566 - Motor RPM je příliš vysoká - Control Disabled Cruise

· P1567 - Aktivní bankovní Control Systém Active - Kontrola Disabled Cruise

· P1568 - Cruise Servo zdvih větší než přikázal Cruise

· P1569 - Cruise Servo zdvih High sice není Cruise

· P1570 - Traction Control Systém Active - Kontrola Disabled Cruise

· P1571 - Traction Control Torque Žádost o obvodu

· P1572 - ASR aktivní obvod, nízké příliš dlouhý

· P1573 - PCM / EBTCM Sériová data Circuit

· P1574 - spínač brzdových světel obvodu

· P1575 - rozšířené Travel brzdy Obvod spínače

· P1576 - BBV obvodu snímače vysoké napětí

· P1577 - BBV obvodu snímače nízkého napětí

· P1578 - Obvod snímače BBV Low Vacuum

· P1579 - P / N na D / R na High Throttle úhlu - Power Mode aktivní redukce

· P1580 - Cruise Přesunout Nízké napětí v obvodu

· P1581 - Cruise Přesunout Vysoké napětí v obvodu

· P1582 - Cruise Směr Nízké napětí v obvodu

· P1583 - Cruise Směr CircuitHigh napětí

· P1584 - Řídící Disabled Cruise

· P1585 - Tempomat Blokování Výstupní obvod

· P1586 - Tempomat Brzdový spínač 2 Circuit

· P1587 - Tempomat spojky řídicí obvod, nízké

· P1588 - tempomat Clutch obvod, vysoké

· P1599 - Stall motoru nebo v jeho blízkosti Stall Zjištěno

· P1600 - TCM Vnitřní Watchdog Provoz

· P1601 - Serial Comm. Problém se zařízením 1

· P1602 - čidla klepání (KS) Výkon modulu

· P1603 - Ztráta SDM sériových dat

· P1604 - Ztráta IPC sériových dat

· P1605 - Ztráta HVAC sériových dat

· P1606 - Sériová komunikace Problém se zařízením 6

· P1607 - Sériová komunikace Problém se zařízením 7

· P1608 - Sériová komunikace Problém se zařízením 8

· P1609 - ztráta TCS sériových dat

· P1610 - Ztráta PZM sériových dat

· P1611 - Ztráta CVRTD sériových dat

· P1612 - Ztráta IPM sériových dat

· P1613 - Ztráta DIM sériových dat

· P1614 - Ztráta RIM sériových dat

· P1615 - Ztráta VTD sériových dat

· P1617 - Motor hladiny oleje Obvod spínače

· P1619 - Monitorování životnosti motorového oleje reset obvod

· P1620 - Nízká chladicí okruh

· P1621 - Řídicí modul Long Term Memory Performance

· P1622 - Válec Vybrat

· P1623 - Převodovka Temp Pull-Up rezistor

· Snapshot zákazník požadoval - - P1624 údaje nejsou k dispozici

· P1625 - TCM Reset systému

· P1626 - proti krádeži paliva signál povolení neobdržel

· P1627 - A / D výkon

· P1628 - ECT Pull-Up rezistor

· P1629 - proti krádeži System - Vyhnutí signálu

· P1630 - proti krádeži Naučte aktivním režimu

· P1631 - proti krádeži signál Start Enable není správná

· P1632 - proti krádeži paliva Zakázat přijímaného signálu

· P1633 - Zapalovací 0 Spínač obvodu

· P1634 - Zapalovací 1 Spínač obvodu

· P1635 - 5 Volt referenční obvod

· P1636 - PCM přetečení zásobníku

· P1637 - Generátor L-Terminal Circuit

· P1638 - svorky F generátoru obvodu

· P1639 - 5 Volt Referenční 2 obvodu

· P1640 - Driver-1-Input High Voltage

· P1641 - Kontrolka funkční poruchy (MIL) řídicího obvodu

· P1642 - Rychlost vozidla Výstupní obvod

· P1643 - Otáčky motoru Výstupní obvod

· P1644 - Traction Control Dodává Torque Výstupní obvod

· P1645 - odpařování paliva (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit

· P1646 - odpařování paliva (EVAP) Vent solenoidu ovládacího obvodu

· P1647 - Driver 1 Řádek 7

· P1650 - Řídicí modul výstupu B obvodu

· P1651 - Ventilátor 1 relé, řídicí obvod

· P1652 - Powertrain vyvolané Podvozek Rozteč Výstupní obvod

· P1653 - Úroveň světla, řídicí obvod Oil

· P1654 - Tempomat Blokování Výstupní obvod

· P1655 - EVAP elektromagnetického regulačního obvodu

· P1656 - Driver 2 Řádek 6

· P1657 - 1-4 řazení nahoru Solenoid řídicího obvodu

· P1658 - Starter Povolit relé Ovládací obvod

· P1660 - řízení chlazení Fan obvody

· P1661 - MIL řídicího obvodu

· P1662 - Cruise Lamp řídicího obvodu

· P1663 - životnost výbojky Řídicí obvod Oil

· P1664 - 1-4 řazení nahoru Lamp Control Circuit

· P1665 - Driver 3 Řádek 5

· P1666 - Driver 3 řádek 6

· P1667 - Reverzní Inhibit elektromagnetický ovládací obvod

· P1669 - ABS jednotka Předpokládaný

· P1670 - Driver 4

· P1671 - Driver 4 Řádek 1

· P1672 - Nízké hladiny motorového Lamp Řídicí obvod Oil

· P1673 - Motor Hot Lamp řídicího obvodu

· P1674 - Otáčkoměr řídicího obvodu

· P1675 - odsávání Vent Solenoid ovládacího obvodu

· P1676 - Driver 4 řádku 6

· P1677 - Driver 4 Řádek 7

· P1680 - Driver 5 (ECU Porucha)

· P1681 - Driver 5 řádek 1

· P1682 - Driver 5 řádek dva

· P1683 - Driver 5 řádek 3

· P1684 - Driver 5 Řádek 4

· P1685 - Driver 5 Řádek 5

· P1686 - Driver 5 Řádek 6

· P1687 - Driver 5 řádek 7

· P1689 - Dodává Torque Porucha obvodu

· P1690 - ECM Loop Překročení

· P1691 - chladicí Gage Nízké napětí v obvodu

· P1692 - chladicí Gage Vysoké napětí v obvodu

· P1693 - Otáčkoměr Nízké napětí v obvodu

· P1694 - Otáčkoměr Vysoké napětí v obvodu

· P1695 - Dálkové ovládání dveří obvod, nízké

· P1696 - Dálkové ovládání dveří Vysoké napětí

· P1700 - Řídicí modul převodovky (TCM) Požadované MIL osvětlení

2016-11-30 21:22:59

Dokončení:

· P1701 - Trans. MIL Žádost o obvodu

· P1705 - P / N signálu Výstupní obvod

· P1719 - Nesprávné řazení rozpoznána (TCM)

· P1740 - snížení krouticího momentu Signál obvodu

· P1743 - TP Signál z ECM

· P1760 - TCM Napájecí napětí Přerušený

· P1779 - točivý moment motoru Dodává se TCM signál

· P1780 - neutrálu / parkovací polohy [PNP] Obvod spínače

· P1781 - Točivý moment motoru Signál obvodu

· P1790 - Transmission Control Module Kontrolní součet

· P1791 - Transmission Control Module Loop

· P1791 - Throttle / polohy pedálu Signal (2000 +)

· P1792 - Transmission Control Module přeprogramovat paměť

· P1792 - ECM TCM chladicí kapaliny motoru signál

· P1793 - Transmission Control Module Stack přetečení

· P1793 - Wheel Speed Signal (2000 +)

· P1795 - CAN Bus - škrticí klapky pozice

· P1800 - TCM relé napájení řídicího obvodu

· P1801 - Výkon Přepínač selhání

· P1804 - Ground Control Relay

· P1810 - TFP polohy ventilu Obvod spínače

· P1811 - Maximální Přizpůsobit a dlouhý Shift

· P1812 - Přenos přes teplotní podmínky

· P1813 - Torque Control

· P1814 - měniče momentu přetížené

· P1815 - Dosah Switch - začne v nesprávném rozsahu

· P1816 - TFP polohy ventilu Sw. - Park / Neu. S pohonem poměr

· P1817 - TFP polohy ventilu Sw. - Reverzní s pohonem poměr

· P1818 - TFP polohy ventilu Sw. - Jízda bez pohonu poměr

· P1819 - Vnitřní Spínané - No Start \ Chybná kategorie

· P1820 - Vnitřní režim obvodu spínače nízká

· P1822 - Vnitřní režim obvodu spínače B High

· P1823 - Vnitřní přepínač režimu P Low obvodu

· P1825 - Vnitřní Spínané - Neplatný rozsah

· P1826 - Vnitřní Spínané obvod C - Vysoká

· P1831 - Řízení tlaku (PC) Solenoid Power Circuit - nízké napětí

· P1832 - Řízení tlaku (PC) / Shift Lock Elektromagnetický řídicí obvod, vysoké napětí

· P1833 - A / T solenoidy Power Circuit - nízké napětí

· P1834 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) / elektromagnetem řazení (SS) řídicí obvod, vysoké napětí

· P1835 - Kick-Down Obvod spínače

· P1836 - Spínač Kick-Down Nepodařilo Otevřít

· P1837 - Spínač Kick-Down Nepodařilo Short

· P1842 - Elektromagnet řazení 1-2 Nízké napětí v obvodu

· P1843 - Elektromagnet řazení 1-2 Vysoké napětí v obvodu

· P1844 - snížení krouticího momentu Signal Circuit přání TCM

· P1845 - Elektromagnet řazení 2-3 Nízké napětí v obvodu

· P1847 - Elektromagnet řazení 2-3 Vysoké napětí v obvodu

· P1850 - Brzdící pásy Použít Solenoid obvodního

· P1851 - Brzdící pásy Použít elektromagnetický výkon

· P1852 - Brzdící pásy Použít SolenoidLow napětí

· P1853 - Brzdící pásy Použít elektromagnetický High Voltage

· P1860 - TCC PWM Solenoid obvodního Elektrické

· P1864 - Spojka měniče točivého momentu Circuit

· P1865 - 4-5 Elektromagnet řazení (SS) Ventil řídicí obvod, vysoké napětí

· P1866 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) pulzně šířková modulace (PWM) Solenoid řídicí obvod, nízké napětí

· P1867 - Spojka měniče točivého momentu (TCC) pulzně šířková modulace (PWM) Solenoid řídicí obvod, vysoké napětí

· P1868 - Transmission Fluid Life

· P1870 - Převodovka Component prokluzuje

· P1871 - Neurčeno Převodový poměr

· P1873 - TCC Stator Temp. Obvodu spínače Low

· P1874 - TCC Stator Temp. Zapněte obvod, vysoké

· P1875 - 4WD Low obvodu spínače Elektrické

· P1884 - TCC Povolit / Shift Light Circuit

· P1886 - Elektromagnet řazení časování

· P1887 - TCC Release Obvod spínače

· P1890 - ECM dat vstupní obvod

· P1890 - škrticí klapky Vstup signálu

· P1891 - Snímač polohy škrticí klapky PWM signálu Low

· P1892 - Snímač polohy škrticí klapky PWM signál s vysokým

· P1893 - Točivý moment motoru Signál o nízkém napětí

· P1894 - Točivý moment motoru signál vysoké napětí

· P1895 - TCM společnosti ECM, snížení krouticího momentu okruhu

· P2008 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid ovládacího obvodu

· P2009 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid řídicí obvod, nízké napětí

· P2010 - Sací potrubí Runner Control (IMRC) Solenoid řídicí obvod, vysoké napětí

· P2066 - Fuel Level Sensor 2 Performance

· P2067 - Fuel Level Sensor 2 Nízké napětí v obvodu

· P2068 - Fuel Level Sensor 2 Vysoké napětí v obvodu

· P2096 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva Low Limit

· P2097 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva High Limit

· P2098 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva Low Limit

· P2099 - Příspěvek Catalyst Systém korekce paliva High Limit

· P2100 - Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit

· P2101 - Řídicí modul škrticí klapky Pohon Pozice Performance

· P2105 - Throttle Actuator Control (TAC) - nucené vypnutí motoru

· P2107 - Throttle Actuator Control (TAC) Modul vnitřního zapojení

· P2108 - Throttle Actuator Control (TAC) Výkon modulu

· P2119 - škrtící klapky zavřené poloze Výkon

· P2120 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 1 obvod

· P2121 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 1 Výkon

· P2122 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) snímače 1 Nízké napětí v obvodu

· P2123 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) snímače 1 Vysoké napětí v obvodu

· P2125 - polohy pedálu akcelerátoru (APP), snímač 2 obvodu

· P2127 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 2 Nízké napětí v obvodu

· P2128 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Snímač 2 Vysoké napětí v obvodu

· P2135 - polohy škrticí klapky (TP) Snímač 1-2 Korelace

· P2138 - polohy pedálu akcelerátoru (APP) Čidlo 1-2 Korelace

· P2176 - minimální polohy škrticí klapky nenaučil

· P2500 - Generátor L-Terminal Nízké napětí v obvodu

· P2501 - Generátor L-Terminal Vysoké napětí v obvodu

· P2535 - Zapalovací 1 Zapněte obvod, vysoké napětí (PCM)

· P2610 - Porucha ECU

· P2763 - Zkrat na napětí v TCC Elektromagnet

· P2764 - přerušení nebo zkrat na kostru v obvodu Elektromagnetický ventil TCC PWM

· P2A00 - HO2S Obvod Uzavřená smyčka (CL), výkon, řada 1, snímač 1 (PCM)

· P2A01 - HO2S Obvod Uzavřená smyčka (CL), výkon, řada 1, snímač 2 (PCM)

· P3000 - Hacking AWH dat


Odpovědět